Reman-delar

Reman-delar

FABRIKSRENOVERADE DELAR
Reman delar

Ponsses fabriksrenoverade delar är ett prisvärt och miljövänligt sätt att ersätta skadade originaldelar på. Du skickar tillbaka den skadade delen till oss och ersätter den genom att köpa en fabriksrenoverad del som fabriksrenoverats vid Ponsses renoverings- och monteringscenter. Du kompenseras för den returnerade delen när du köper en fabriksrenoverad del, vilket innebär avsevärda besparingar. Som garanti för kvaliteten levererar Ponsse fabriksrenoverade delar med sex månaders garanti. Flexibel service säkerställs vid Ponsses eget renoverings- och monteringscenter med mer än 10 års erfarenhet.

Delarna får nytt liv i våra yrkespersoners skickliga händer. Detta ger stora besparingar, eftersom fabriksrenoverade delar är mycket billigare än nya delar. Den minskade miljöbelastningen är en extra bonus. Återanvändning av delar sparar in motsvarande mängd metall och energi. Alla fabriksrenoverade delar inspekteras noga, och felaktiga komponenter byts ut mot nya. Fabriksrenoverade delar har sex månaders garanti, så du kan lita på att de håller hög kvalitet. Lämna tillbaka skadade delar till oss. Vi kommer att ge rättvis kompensation när du köper en fabriksrenoverad del för att ersätta den skadade delen. Du sparar mycket pengar jämfört med att köpa nya delar. Hållbar utveckling kräver att vi återvinner allt så mycket som möjligt. När en reservdel används på nytt, kan återvinningen till råmaterial skjutas upp. Sortimentet med fabriksrenoverade delar från Ponsse ökar hela tiden. Kontakta närmaste PONSSE-servicecenter för mer information om det uppdaterade sortimentet med delar.

Ponsse Contact Info

Ponsse Media Gallery