Servicecenter

Servicecenter

Servicecenter garanterar minimala ledtider för underhållsarbetena

Ponsses globala servicenätverk omfattar cirka 200 servicecenter. Servicecentren är centralt belägna i förhållande till kundernas verksamheter och logistik. En del av servicecentrens verksamhet består av verkstäder som är utrustade för att kunna genomföra underhåll snabbt så att inte avverkningsarbetet blir lidande. Lagren med reservdelar i anslutning till verkstäderna garanterar minimala ledtider för underhållsarbetena.