Fabrik

Factory

Världens modernaste skogsmaskinfabrik

Ponsse Plcs tillverkning sker i Vieremä, som ligger i regionen Norra Savolax i Finland. De nuvarande fabrikslokalerna har byggts upp kring den lilla anläggning på 300 kvadratmeter som Vieremä kommun byggde åt maskinentreprenören Einari Vidgrén 1970. Här grundades inte bara fabriken, utan också Ponsse-andan. Idag har fabriken ett golvutrymme på sammanlagt fyra hektar.

Hösten 2018 beställde Ponsse en utbyggnad av fabriken på 1,3 hektar med nya produktionsanläggningar. Utbyggnaden är den största enskilda investeringen i företagets historia. De nya anläggningarna innebär att verksamheten blir smidigare och mer flexibel, samtidigt som produktiviteten ökar. De anställda har ofta en lång karriär hos Ponsse. Därför har fokus under utbyggnaden av fabriken i hög grad legat på arbetsmiljö och säkerhet för de anställda samt arbetsstationernas ergonomi.

Framför allt står den nya fabriken för ökad kvalitet. Produktionen bygger på principen att aldrig kompromissa med kvaliteten. Antalet tester och kvalitetskontroller har ökat markant i den nya tillverkningsprocessen. Varje produktionslinje avslutas med en teststation där alla konstruktioner som tillverkats testas innan de går vidare till huvudlinjen. Huvudledningen avslutas också med en teststation där motor och hydraulik testas i en ljudisolerad testkammare. De färdiga maskiner transporteras sedan på låglastande släp till testavverkningsplatserna, där de genomgår sluttester i verklig driftsmiljö innan de levereras till slutkund.

Automatiskt lager gör materialflödet snabbare

De särskilda produktionsegenskaperna och den omfattande kundspecifika variationen hos produkterna kräver också en effektiv och noggrann materiallogistik. Den interna logistikverksamheten har gjorts om helt i samband med utbyggnaden av fabriken och bygger nu på ”pull”-styrning. Automatiseringen av lagret omfattar 15 500 lagerplatser för små artiklar och komponenter samt 3 900 pallplatser. På vägen längs monteringsbandet plockas de delar och komponenter som krävs automatiskt från lagret och transporteras till varje arbetsstation med automatiskt styrda fordon.

Ny teknik och energieffektivitet

Fabriken är försedd med de senaste tekniska lösningarna även när det gäller byggnadssystemen. De nya anläggningarna fokuserar särskilt på energieffektivitet. Det finns en solkraftstation på fabrikstaket med 640 solpaneler som täcker ett område på 2 000 kvadratmeter. Systemet har en kapacitet på 192 kWp, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i 100 hushåll. Fabriken är väl upplyst med energieffektiva LED-lampor. Dessutom används regenerativa bromssystem i lagerautomatiseringen. Monteringsbandets vagnsystem transporterar maskinerna från ett arbetssteg till nästa och vagnarnas rörelser övervakas i realtid.

Fabrikstaket ger också energibesparingar eftersom Noxite-takmaterialet tillsammans med solljus, vind och regn neutraliserar de skadliga kväveoxider som orsakas av trafik och fabrikens verksamhet. Dessutom minskar materialetvalet behovet av kylning på sommaren.