Underhåll på fältet

Underhåll på fältet

Underhåll på fältet

Utöver de tjänster som tillhandahålls av servicecentren erbjuds även underhåll på fältet som ett alternativ vid underhållsarbetet. De välutrustade servicefordonen assisterar dig direkt på platsen, utifrån dina behov. Underhåll på fältet är ett bra alternativ i situationer där det lönar sig tidsmässigt att utföra arbetet direkt på plats i skogen.