Teknisk support

Teknisk support

Teknisk support

Vår tekniska assistans hjälper kunderna via telefon och e-post. Ibland kan det uppstå situationer som är lättare att lösa via telefon genom rådgivning, instruktioner eller gemensam analys. Om problemet inte kan lösas via telefon kan teknisk assistans skicka en servicebegäran för underhåll på fältet eller boka ett möte med servicecentret.

Dokumentation

Ponsses dokumentation hjälper dig att hitta den information du behöver

Ponsses utförliga instruktionsböcker och reservdelskataloger hjälper dig att hitta den information du behöver - allt om maskinen och dess drift och underhåll. Ponsse levererar instruktionsboken till din maskin på ditt språk, antingen som tryckt material eller på en CD-skiva. De olika instruktionsböckerna finns också installerade i skogsmaskinens Opti-dator så att de alltid finns nära till hands, oavsett var maskinen befinner sig.

Vid köp av en ny skogsmaskin får du både instruktionsbok, underhållsmanual och reservdelskataloger för basmaskin, kran och skördaraggregat. Tillsammans med maskinen levereras också en manual för informationssystemet Opti.

Dokumentationen är maskinspecifik, det vill säga den är sammanställd för exakt den maskin du har köpt. All dokumentation finns tillgänglig i tryckt form, på CD eller DVD samt installerad i Opti-datorerna som tillhör Ponsses skogsmaskiner. Om du har köpt en begagnad maskin eller vill skaffa ny dokumentation kan du vända dig till närmaste servicecenter.

Instruktionsböcker

Instruktionsböcker för basmaskinen, kranen och skördaraggregatet

Instruktionsböckerna innehåller information om hur skogsmaskinen fungerar, hur den används på ett säkert sätt, om maskinens tekniska egenskaper och om användning och underhåll av maskinen under normala förhållanden. I böckerna finns också diagram över elektroniken och hydrauliken för att underlätta service och underhåll. Instruktionsböckerna finns idag på cirka 22 olika språk.

Manual för informationssystemet Opti

Opti innehåller utförlig information om de olika funktionerna i Opti-systemets program för att underlätta enkel och effektiv användning. Manualerna finns idag på 15 olika språk.

Reservdelskataloger

Din maskinspecifika reservdelskatalog kan du använda som hjälpmedel när du behöver delar för att serva maskinen. I katalogen ingår monterings- och uppbyggnadsillustrationer och den kan därmed även användas för isärtagning och ihopsättning av komponenter. Reservdelskatalogerna finns idag på 9 olika språk.