Multifleet by Ponsse

Multifleet by Ponsse

Integrerad hantering av maskinparken.

Multifleet by Ponsse är en digital lösning som stöttar integrerad hantering av hela maskinparken – varsom helst, när som helst och till och med utan internetanslutning. Systemet kan installeras på allafordon, oavsett märke, utan begränsning av antal. All information lagras på en enda plattform för attunderlätta beslutsfattandet och maximera drifteffektiviteten.

Multifleet by Ponsse finns för tillfället tillgängligt på marknaderna i Latinamerika.

Multifleet by Ponsse

Ponsse Media Gallery