Active Care

Active Care

PONSSE ACTIVE CARE Serviceavtal
  • Regelbunden service till fast pris
  • Omfattning: Löpande så länge schemalagd service utförs
  • Inga onödiga komponentbyten
  • PONSSE originaldelar
  • Service och kontroller av PONSSE
  • En underhållen maskin behåller sitt värde
  • Maskinen blir driftsäker
TILLVAL ACTIVE CARE

Du kan lägga till olika tillval så som: Resor för Basic servicetillfällen, brandbesiktning, batteribyte och teknikerdag.

Ponsse Media Gallery