DATA OCH DIGITALISERING INOM AVVERKNING

Data and digitalisation in logging

Utformar framtiden

Ponsse White Paper
Till en början handlade mekaniserad avverkning främst om innovationer inom mekanik och hydraulik. Kommunikationsteknik och informationssystem följde snart efter, men dessa betraktades som sekundära funktioner inom avverkningen. Data och information blir allt viktigare inom avverkningen, och dagens digitala omvandling håller på att leda till en helt ny era inom datadriven verksamhet. Innovation inom mekanik och hydraulik är fortfarande nödvändigt och värdefullt, men nu är innovationen sammankopplad med data, information och digitala tjänster. I denna vitbok diskuteras rollerna och tillförlitligheten för data och information samt hur de kan användas för att tillverka bättre produkter. Framför allt presenteras och förklaras Ponsses vision för användning av data inom avverkning genom ett exempel på en produktplattform. Megatrender och anslutningar styr och möjliggör vägkartan för digitala tjänster.

Ponsse behöver dina kontaktuppgifter för information rörande våra produkter samt service. För mer information, var god läs vår integritetspolicy.