Scorpion

1.1 Instructions for transporting the machine at the port (Scorpion)

3 Moottorinlämmitin (lisävaruste)

Kun pakkasta on yli -10 °C, suositellaan käytettäväksi moottorinlämmitintä ennen moottorin käynnistämistä. Lämmittimen käyttöaika on 30–60 minuuttia ilman lämpötilan mukaan.

Lämmittimen käynnistys

paina painiketta 1, lämmitin käynnistyy hetken kuluttua

Lämmittimen sammutus

paina painiketta 1 uudelleen, lämmitin sammuu hetken

kuluttua

Käynnistä moottori (katso seuraava kappale) ja anna moottorin käydä yhtä kauan aikaa kuin moottorinlämmitin oli käynnissä, jotta akut latautuvat.

1.2 Ennen moottorin käynnistämistä ja moottorin käynnistäminen

Ennen moottorin käynnistämistä varmistu, että ymmärrät nämä ajo-ohjeet täydellisesti. Jos olet epävarma koneen siirtoon tarvittavien hallintalaitteiden käytöstä, älä käynnistä moottoria vaan ota yhteyttä henkilöön, joka opastaa koneen käytössä. Katso edellä olevat yhteystiedot.

Varmista, että koneen vaara-alueella ei ole ketään.
Varmista, että ohjaamon ovi on kunnolla kiinni ja turvavyö on kiinnitetty. Kone ei lähde liikkeelle, jos ovi ei ole kiinni eikä turvavyötä ole kiinnitetty.

Huom! Portaat / harvesteripään kuljetusteline -kytkin (26) on päällä, koska koneen edessä olevat hydrauliportaat ovat harvesteripään kuljetustelineenä.

Varmista, että muut kytkimet ovat OFF-asennossa.
Moottorin käynnistyminen edellyttää, että pysäköintijarrukytkin on päällä ja hätäpysäytyspainikkeet ovat yläasennossa (toinen hätäpysäytyspainike on ohjaamossa kytkinpaneelissa ja toinen koneen takarungolla oikealla puolella, katso kappale 1.7.2).
5 Valot

12 Pysäköinti- ja ajovalot

Kytkimen asennot:

0 = OFF

1 = pysäköintivalot ja kytkimien taustavalo

2 = pysäköintivalot ja ajovalot

13 Ajovalojen vaihto

lähivalot

kaukovalot

14 Suuntavalot

15 Suuntavalojen merkkivalot

20 Työvalojen valintapainikkeet

21 Työvalot ON/OFF

22 Ohjaamon sisävalot

Kytkimen asennot:

0 = OFF

1 = sisävalot ovikytkinohjauksella

2 = sisävalot (kaikki päällä)

23 Hätävilkku

6 Koneella ajaminen
Pysäytä kone kun kytket/vapautat etuvedon (62) tai vaihdat nopean ajoalueen (61) päälle / pois päältä. Aja konetta ensin varovasti taaksepäin. Tämän jälkeen voit ajaa eteenpäin.
Nosturinhallintakytkin (25) on OFF-asennossa. Älä kytke nosturinhallintakytkintä päälle. Kun nosturinhallintakytkin on kytketty päälle, nosturin liikkeet toimivat. Varo liikuttamasta hallintakahvoja, mikäli et tiedä miten nosturia hallitaan.
Varmista, että ohjaamon ovi on kunnolla kiinni ja turvavyö on kiinnitetty. Kone ei lähde liikkeelle, jos ovi ei ole kiinni eikä turvavyötä ole kiinnitetty.

19 Käsinojien säätö eteen/taakse

51 Miniohjauspyörä

52 Maasto-ohjaus

53 Ajosuuntakytkin

56 Kuljettajan kuittaus

58 Tuulilasinpyyhkimet/-pesin

a Lasinpyyhkimien valintapainikkeet

b Lasinpyyhkimien pyyhkäisyvälin

säätö

60 Ajo-ohjelmakytkin (ajomoodit

1,2,3)

61 Ajonopeusalueen valitsin

(hidas/nopea ajoalue)

62 Etuvedon vapautus

Mikäli käynnistät moottorin ja ajosuuntakytkin (53) ei ole vapaa-asennossa, täytyy ajosuuntakytkintä käyttää ensin vapaa-asennossa (moottori tyhjäkäynnillä) ennen kuin kone lähtee liikkeelle.
7 Moottorin pysäyttäminen

7.1 Moottorin pysäyttäminen

Sammuta Opti -tietokone virtapainikkeesta aina ennen kuin katkaiset metsäkoneen päävirran päävirtakytkimestä.

7.2 Moottorin hätäpysäytys

Hätäpysäytyspainike (5) ohjaamossa

Hätäpysäytyspainike (5) takarungolla koneen oikealla puolella

Moottori pysähtyy painamalla hätäpysäytyspainike (5) pohjaan. Pysäköintijarru kytkeytyy päälle automaattisesti (pysäköintijarrukytkin (2) jää OFF-asentoon). Hydrauliset toiminnot pysähtyvät. Virta ja sähköiset toiminnot jäävät päälle.

Moottori ei käynnisty hätäpysäytyspainikkeen ollessa alaspainettuna. Vapauta painike kääntämällä sitä myötäpäivään.

Ennen moottorin uudelleen käynnistämistä, kytke pysäköintijarrukytkin ON-asentoon.