Scorpion

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU MASZYNY DO PORTU (Scorpion)

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU MASZYNY DO PORTU

1.1 Dla personelu portowego

1.1.1 Contact information

Europe

These times are Finnish time (UTC+2)

Mo - Fr 08.00–21.00 (8:00 am - 9:00 pm)

Tel. +358 20 7688400

 

 

 

 

  

North America

Central time

Mo-Fr 7:00 am - 5:00 pm

Tel. +1 715 369 4833

China

Zhao Rujin
Local time 8 am – 5pm
+86-1827 8962 157

 

 

 

Brazil

These times are UTC-3
Mo–Fr 8:00 am - 5:00 pm
Tel. +55 11 4795 4600

 

 

 

1.1.2 Dla personelu portowego

WAŻNE: Przed przemieszczeniem maszyny w porcie należy dokładnie obejrzeć instrukcje wideo przedstawione na tych stronach. Język napisów do instrukcji wideo można zmienić przy użyciu opcji „Napisy” w menu „Ustawienia” na dole filmu.

WAŻNE: W strefie zagrożenia w obrębie maszyny nie mogą przebywać inne osoby.

WAŻNE: W razie problemów należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy PONSSE.
WAŻNE: Przełącznik sterowania żurawiem jest w pozycji OFF (wyłączonej). Nie włączać przełącznika sterowania żurawiem. Gdy włącznik kontroli żurawia jest włączony, dźwig można przestawić. Nie poruszać dźwigniami sterującymi. Jeśli żuraw wymaga przemieszczenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem PONSSE.

 

 

1.2 Podnoszenie i mocowanie maszyny na czas transportu

OSTRZEŻENIE: Przed podnoszeniem maszyny należy sprawdzić jej rzeczywistą masę!
Model maszyny Najniższa masa maszyny bez wyposażenia opcjonalnego
Scorpion 21 700 kg
Scorpion King 22 200 kg
Scorpion Giant 23 000 kg

Środek ciężkości

2 PODGRZEWACZ SILNIKA (WYPOSAŻENIE OPCJONALNE)

Gdy temperatura spadnie poniżej -10°C, przed uruchomieniem silnika zaleca się uruchomienie podgrzewacza. Podgrzewacz powinien być włączony przez 30 - 60 minut, w zależności od temperatury otoczenia.

  • Uruchamianie podgrzewacza: wcisnąć przycisk 1. Podgrzewacz uruchomi się w przeciągu kilku sekund.
  • Wyłączanie podgrzewacza: wcisnąć przycisk 1 ponownie. Podgrzewacz wyłączy się w przeciągu kilku sekund.

Uruchomić silnik (patrz: następny rozdział) i pozostawić silnik na biegu jałowym przez taki okres czasu, przez jaki podgrzewacz silnika był włączony. W ten sposób akumulatory zostaną naładowane.

WAŻNE: Jeśli podgrzewacz silnika różni się od tego na zdjęciu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem PONSSE.
3 PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA I URUCHAMIANIE SILNIKA

 

Uwaga: przełącznik drabinki/stojaka transportowego głowicy harwestera (2) jest włączony, ponieważ drabinka hydrauliczna z przodu maszyny spełnia funkcję stojaka transportowego głowicy harwestera.

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: Wszystkie pozostałe przełączniki muszą być ustawione w położeniu OFF (wyłączone).
OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że nikogo nie ma w obszarze zagrożonym przez maszynę.
WAŻNE: Jeśli maszyna potrzebuje pomocniczego prądu rozruchowego, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem PONSSE.

Przed uruchomieniem silnika należy się upewnić, że

● stabilizacja ramy jest wł (3)

● hamulec postojowy jest wł (4)

● przełącznik drabinki jest wł (2)

● Selektor kierunku jazdy jest w położeniu neutralnym (1)

UWAGA: Nie pozwolić, aby prędkość obrotowa przekroczyła 1 200 obr./min zanim nagrzeje się olej hydrauliczny; wyższa prędkość obrotowa silnika może uszkodzić układ hydrauliczny.
 
4 ŚWIATŁA

3 Przyciski wyboru świateł roboczych

4 Światła mijania/drogowe: światła mijania / światła drogowe

5 Światła awaryjne

6 Kontrolki kierunkowskazów

7 Światła postojowe i reflektory

  • 0 = Wyłączone
  • 1 = światła postojowe i podświetlenie przełączników
  • 2 = światła postojowe i reflektory

8 Włączanie/wyłączanie świateł roboczych

9 Oświetlenie wnętrza

  • 0 = wyłączone
  • 1 = oświetlenie wnętrza włączane przełącznikiem na drzwiach
  • 2 = oświetlenie wnętrza (pełne wł.)
6 PROWADZENIE MASZYNY
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przełącznik sterowania żurawiem jest w pozycji OFF (wyłączonej). Nie włączać przełącznika sterowania żurawiem. Gdy włącznik kontroli żurawia jest włączony, dźwig można przestawić. Nie używać przełączników na dźwigni sterowania lub panelu przełączników, chyba że w instrukcji podano inaczej. Jeśli żuraw wymaga przemieszczenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem PONSSE.
6 WYŁĄCZANIE SILNIKA

6.1 Wyłączanie silnika

 

6.2 Awaryjne wyłączenie silnika

 

Silnik wyłączy się po wciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego (11 lub 13) do oporu. Hamulec postojowy włącza się automatycznie (przełącznik hamulca postojowego (12) pozostaje w pozycji OFF). Czynności hydrauliczne zostaną zatrzymane. Zasilanie i funkcje elektryczne będą nadal aktywne.

Gdy przycisk zatrzymania awaryjnego jest wciśnięty, nie można uruchomić silnika. Aby zwolnić przycisk, należy obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Przed ponownym uruchomieniem silnika, włączyć hamulec postojowy.