Spedytora

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU MASZYNY DO PORTU (Forwarder)

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU MASZYNY DO PORTU

1.1 Dla personelu portowego

1.1.1 Contact information

Europe

These times are Finnish time (UTC+2)

Mo - Fr 08.00–21.00 (8:00 am - 9:00 pm)

Tel. +358 20 7688400

 

 

 

 

  

North America

Central time

Mo-Fr 7:00 am - 5:00 pm

Tel. +1 715 369 4833

China

Zhao Rujin
Local time 8 am – 5pm
+86-1827 8962 157

 

 

 

Brazil

These times are UTC-3
Mo–Fr 8:00 am - 5:00 pm
Tel. +55 11 4795 4600

Russia

These times are UTC+3

Technical Support

Mo- Fr, 08:00 – 20:00,
Tel. +7 800 5050 825

Office

Mo- Fr, 09:00- 17:30
Tel. +7 812 777 12 11 

 

 

1.1.2 Dla personelu portowego

WAŻNE: Przed przemieszczeniem maszyny w porcie należy dokładnie obejrzeć instrukcje wideo przedstawione na tych stronach. Język napisów do instrukcji wideo można zmienić przy użyciu opcji „Napisy” w menu „Ustawienia” na dole filmu.

WAŻNE: W strefie zagrożenia w obrębie maszyny nie mogą przebywać inne osoby.
WAŻNE: W razie problemów należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy PONSSE.

 

1.2 Podnoszenie i mocowanie maszyny na czas transportu

Model maszyny

Siła podnoszenia (kN)

Wisent 173
Elk 6W 173
Elk 8W 186
Buffalo 6W 184
Buffalo 8W 198
Buffalo King 6W 197
Buffalo King 8W 211
Buffalo Active Frame 205
Buffalo Dual 215
Gazelle 157
Elephant 228
Elephant Active Frame 233
Elephant King 237
Elephant King Active Frame 242
Bison Active Frame 222

 

Środek ciężkości

2. PODGRZEWACZ SILNIKA (WYPOSAŻENIE OPCJONALNE)

Gdy temperatura spadnie poniżej -10°C, przed uruchomieniem silnika zaleca się uruchomienie podgrzewacza. Podgrzewacz powinien być włączony przez 30 - 60 minut, w zależności od temperatury otoczenia.

  • Uruchamianie podgrzewacza: wcisnąć przycisk 1. Podgrzewacz uruchomi się w przeciągu kilku sekund.
  • Wyłączanie podgrzewacza: wcisnąć przycisk 1 ponownie. Podgrzewacz wyłączy się w przeciągu kilku sekund.

Uruchomić silnik (patrz: następny rozdział) i pozostawić silnik na biegu jałowym przez taki okres czasu, przez jaki podgrzewacz silnika był włączony. W ten sposób akumulatory zostaną naładowane.

WAŻNE: Jeśli podgrzewacz silnika różni się od tego na zdjęciu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem PONSSE.
3. PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA I URUCHAMIANIE SILNIKA
OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że nikogo nie ma w obszarze zagrożonym przez maszynę.
WAŻNE: Jeśli maszyna potrzebuje pomocniczego prądu rozruchowego, patrz rozdział 6.3.

UWAGA: Nie pozwolić, aby prędkość obrotowa przekroczyła 1 200 obr./min zanim nagrzeje się olej hydrauliczny; wyższa prędkość obrotowa silnika może uszkodzić układ hydrauliczny.
4. ŚWIATŁA

2 Światła awaryjne

3 Kontrolka kierunkowskazów

4 Kierunkowskazy

5 Światła postojowe i reflektory

  • 0 = wyłączone
  • 1 = światła postojowe i podświetlenie przełączników
  • 2 = światła postojowe i reflektory

6 Światła mijania/drogowe: światła mijania / światła drogowe

7 Oświetlenie wnętrza

  • 0 = wyłączone
  • 1 = oświetlenie wnętrza włączane przełącznikiem na drzwiach
  • 2 = oświetlenie wnętrza (pełne wł.)

8 Włączanie/wyłączanie świateł roboczych

9 Przyciski wyboru świateł roboczych

5. PROWADZENIE MASZYNY
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Gdy fotel jest skierowany w stronę przestrzeni załadunkowej i włączone jest sterowanie ładowarki (za pomocą odpowiedniego przełącznika (13)), można wykonywać ruchy ładowarki. Nie wolno używać przełączników zespolonych, nie wiedząc, w jaki sposób steruje się ładowarki. Nie używać przełączników na dźwigni sterowania lub panelu przełączników, chyba że w instrukcji podano inaczej.

6. WYŁĄCZANIE SILNIKA

6.1 Normalna procedura wyłączania silnika

 

6.2 Awaryjne wyłączenie silnika

 

Silnik wyłączy się po wciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego (10/12) do oporu. Hamulec postojowy włącza się automatycznie (przełącznik hamulca postojowego (11) pozostaje w pozycji OFF), drabinka się obniży. Czynności hydrauliczne zostaną zatrzymane. Zasilanie i funkcje elektryczne będą nadal aktywne.

Gdy przycisk zatrzymania awaryjnego jest wciśnięty, nie można uruchomić silnika. Aby zwolnić przycisk, należy obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Przed ponownym uruchomieniem silnika, włączyć hamulec postojowy.

 

6.3 Zewnętrzny rozruch silnika

UWAGA: Jeśli jest konieczne, zewnętrzne zasilanie należy uważać na zwarcia i iskrzenie akumulatorów. Zagrożenie wybuchem!
UWAGA: Jeżeli w maszynie przewidziano system gaśniczy, w przypadku odłączenia któregoś z przewodów akumulatora lub wyciągnięcia bezpiecznika systemu gaśniczego, system ten nie będzie działał.
WAŻNE: Jeśli ma pewności, co zrobić, należy skontaktować się z osobą, która może pomóc w rozruchu pomocniczym lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem PONSSE.