News2

Nawigacja po kategoriach

Wydawca treści

Powrót Ponsse inför restriktioner kring resor-och besök

Back to

Ponsse inför restriktioner kring resor-och besök

Läs om hur det kan påverka verksamheten nedan:

Corona-utbrottet ger oss driftsmässiga och organisatoriska utmaningar och vi behöver hitta lösningar på dessa. Vi hoppas att dessa inte ska innebära några konsekvenser för dig och din verksamhet. Därför vill vi informera dig om hur vi planerar och organiserar oss under utbrottet av Corona.

Vi drar ner på fysiska möten
I Ponsse kommer nu våra anställda att arbeta hemifrån vid minsta misstanke om smitta, men vi ser till att ha personal på plats för att svara på frågor och levererar varor och tjänster så nära normal kapacitet som möjligt. I nuläget har vi ingen påverkan på leverans- eller svarstider.

I skrivande stund är ingen av våra anställda smittade men vi tar hänsyn till anställda som har nära relation till personer som är extra mottagliga för smitta. Det innebär att dessa inte kommer att ha någon direkt kundkontakt den närmaste tiden och vi rekommenderar starkt att möten hålls digitalt.

Vi är tillgängliga
Vi uppmanar alla att följa myndigheternas råd för att minska och förebygga smitta, vi ber alla hålla sig uppdaterade: Folkhälsomyndighetens information om covid-19

Tiden framåt kommer att vara utmanande, men vi på Ponsse strävar efter att så långt som möjligt kunna upprätthålla ”business as usual” genom färre fysiska möten och personkontakter.