Business concept

Business concept

Mission

Our customers succeed together with us.

Vision

Ponsse is the preferred partner in responsible forestry.

Purpose

Sustainable solutions for the benefit of our customers and environment.

Verdier

VI BRYR OSS VIRKELIG

 • Vi bryr oss om kundene våre, hverandre og om Ponsse
 • Vi jobber sammen
 • Vi bryr oss om å vinne
 • Vi setter pris på tilbakemeldinger fra hverandre og kunder
 • Vi handler med tanke på alles sikkerhet
 • Vi behandler alle med respekt og inkludering
 • Vi er til stede og støtter hverandres suksess
 • Vi ber om og gir støtte

VI JOBBER FOR KUNDER

 • Vi kjenner kundene våre og deres virksomhet
 • Vi vet hvordan arbeidet vårt påvirker kunden
 • Vi tar avgjørelser frimodig og forstår deres betydning
 • Vi gjør vårt aller beste – hver dag

VI ER ÆRLIGE

 • Vi holder det vi lover
 • Vi kommuniserer åpent og konstruktivt, selv i utfordrende situasjoner
 • Vi tar ansvar sammen og som enkeltmennesker
 • Vi baserer beslutningene våre på fakta, vi er realistiske og effektive
 • Vi handler etisk og bygger fremtiden vår sammen

VI ER ÅPNE FOR FORNYELSE

 • Vi muliggjør kontinuerlig utvikling av Ponsse og Ponsse-ansatte
 • Vi utvikler våre operasjoner med fokus på kunden og miljøet
 • Vi er spente og nysgjerrige på nye ting
 • Vi ser endring som en mulighet til å lære
 • Vi er robuste og tåler usikkerhet