Harwester

Instrukcje dotyczące transportu maszyny do portu (Harvester)

1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU MASZYNY DO PORTU

1.1 Dla personelu portowego

 

1.1.1 Contact information

Europe

These times are Finnish time (UTC+2)

Mo - Fr 08.00–21.00 (8:00 am - 9:00 pm)

Tel. +358 20 7688400

 

 

 

 

  

North America

Central time

Mo-Fr 7:00 am - 5:00 pm

Tel. +1 715 369 4833

China

Zhao Rujin
Local time 8 am – 5pm
+86-1827 8962 157

 

 

 

Brazil

These times are UTC-3
Mo–Fr 8:00 am - 5:00 pm
Tel. +55 11 4795 4600

Russia

These times are UTC+3

Technical Support

Mo- Fr, 08:00 – 20:00,
Tel. +7 800 5050 825

Office

Mo- Fr, 09:00- 17:30
Tel. +7 812 777 12 11 

 

1.1.2 Dla personelu portowego

WAŻNE: Przed przemieszczeniem maszyny w porcie należy dokładnie obejrzeć instrukcje wideo przedstawione na tych stronach. Język napisów do instrukcji wideo można zmienić przy użyciu opcji „Napisy” w menu „Ustawienia” na dole filmu.

WAŻNE: W strefie zagrożenia w obrębie maszyny nie mogą przebywać inne osoby.
WAŻNE: W razie problemów należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy PONSSE.

 

1.2 Podnoszenie i mocowanie maszyny na czas transportu

 

Model maszyny

Siła podnoszenia (kN)

Ergo 6W 200
Ergo 8W 215
Ergo Active Frame 225
Fox 200
Beaver 175
Bear 250
Cobra 205

 

 

 

Środek ciężkości, żuraw z wysięgnikiem ślizgowym

 

Środek ciężkości, żuraw sprzężony

2 PODGRZEWACZ SILNIKA (WYPOSAŻENIE OPCJONALNE)

Gdy temperatura spadnie poniżej -10°C, przed uruchomieniem silnika zaleca się uruchomienie podgrzewacza. Podgrzewacz powinien być włączony przez 30 - 60 minut, w zależności od temperatury otoczenia.

  • Uruchamianie podgrzewacza: wcisnąć przycisk 1. Podgrzewacz uruchomi się w przeciągu kilku sekund.
  • Wyłączanie podgrzewacza: wcisnąć przycisk 1 ponownie. Podgrzewacz wyłączy się w przeciągu kilku sekund.

Uruchomić silnik (patrz: następny rozdział) i pozostawić silnik na biegu jałowym przez taki okres czasu, przez jaki podgrzewacz silnika był włączony. W ten sposób akumulatory zostaną naładowane.

WAŻNE: Jeśli podgrzewacz silnika różni się od tego na zdjęciu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem PONSSE.
3 PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA I URUCHAMIANIE SILNIKA
OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że nikogo nie ma w obszarze zagrożonym przez maszynę.
WAŻNE: Jeśli maszyna potrzebuje pomocniczego prądu rozruchowego, patrz rozdział 6.3.

UWAGA: Nie pozwolić, aby prędkość obrotowa przekroczyła 1 200 obr./min zanim nagrzeje się olej hydrauliczny; wyższa prędkość obrotowa silnika może uszkodzić układ hydrauliczny.
4 ŚWIATŁA

2 Światła awaryjne

3 Kontrolka kierunkowskazów

4 Kierunkowskazy

5 Światła postojowe i reflektory

  • 0 = Wyłączone
  • 1 = światła postojowe i podświetlenie przełączników
  • 2 = światła postojowe i reflektory

6 Światła mijania/drogowe: światła mijania / światła drogowe

7 Oświetlenie wnętrza

  • 0 = Wyłączone
  • 1 = oświetlenie wnętrza włączane przełącznikiem na drzwiach
  • 2 = oświetlenie wnętrza (pełne wł.)

8 Włączanie/wyłączanie świateł roboczych

9 Przyciski wyboru świateł roboczych

5 PROWADZENIE MASZYNY
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Gdy fotel jest skierowany w stronę żurawia i włączony jest przełącznik sterowanie żurawiem (13), można wykonywać ruchy żurawiem. Nie wolno używać przełączników zespolonych, nie wiedząc, w jaki sposób steruje się żurawiem. Nie używać przełączników na dźwigni sterowania lub panelu przełączników, chyba że w instrukcji podano inaczej.
WAŻNE: Podczas transportu maszyny za pomocą żurawia sprzężonego końcówkę wysięgnika żurawia należy podnieść z ziemi. Zob. najpierw rozdział 5.1.

 

5.1 Przemieszczanie maszyny z żurawiem sprzężonym podczas jazdy

L Lewy przełącznik zespolony

R Prawy przełącznik zespolony

1 Wysięgniki w dół

2 Podnoszenie wysięgnika

 

Poniższe ruchy żurawia zwykle nie muszą być wykonywane podczas jazdy maszyną:

3 Wysięgnik poziomy – wysuwanie

4 Wysięgnik poziomy – wsuwanie

5 Obracanie żurawia w lewo

6 Obracanie żurawia w prawo

 

14 Przechylanie podstawy żurawia za pomocą pedału

  • A - do przodu
  • B - w tył

 

1. Przed użyciem przełączników (służących do kierowania maszyną) należy zdjąć wsporniki transportowe przełączników PONSSE.

2. Włączyć sterowanie żurawiem za pomocą przełącznika (13).

3. Podnieść wysięgniki tak, aby głowica dźwigu harwestera znajdowała się około jednego (1) metra nad ziemią.

4. Patrz rozdział Prowadzenie maszyny.

5. Podczas kierowania, kontrolować, czy dźwig pozostaje ułożony równo z linią środkową maszyny. W przeciwnym razie obudowa piły głowicy harwestera może dotknąć opony i uszkodzić zarówno oponę jak i głowicę harwestera.

6. Wyłączyć sterowanie żurawiem za pomocą przełącznika (13).

6 WYŁĄCZANIE SILNIKA

6.1 Normalna procedura wyłączania silnika

 

6.2 Awaryjne wyłączenie silnika

Silnik wyłączy się po wciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego (10/12) do oporu. Hamulec postojowy włącza się automatycznie (przełącznik hamulca postojowego (11) pozostaje w pozycji OFF), drabinka się obniży. Czynności hydrauliczne zostaną zatrzymane. Zasilanie i funkcje elektryczne będą nadal aktywne.

Gdy przycisk zatrzymania awaryjnego jest wciśnięty, nie można uruchomić silnika. Aby zwolnić przycisk, należy obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Przed ponownym uruchomieniem silnika, włączyć hamulec postojowy.

 

6.3 Zewnętrzny rozruch silnika

UWAGA: Jeśli jest konieczne, zewnętrzne zasilanie należy uważać na zwarcia i iskrzenie akumulatorów. Zagrożenie wybuchem!
UWAGA: Jeżeli w maszynie przewidziano system gaśniczy, w przypadku odłączenia któregoś z przewodów akumulatora lub wyciągnięcia bezpiecznika systemu gaśniczego, system ten nie będzie działał.
WAŻNE: Jeśli ma pewności, co zrobić, należy skontaktować się z osobą, która może pomóc w rozruchu pomocniczym lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem PONSSE.