Simulators

Simulatorer

PONSSE-simulatorerna erbjuder en modern inlärningsmiljö för utbildning av operatörer i användning av skördare och skotare samt PONSSE Opti-informationssystemet. PONSSE-simulatorn gör det möjligt att träna på de olika arbetsstegen inom hela maskinkedjan. Förutom att kunna arbeta och köra maskinen fritt på avverkningsplatsen och se området ur olika perspektiv, kan användaren transportera bearbetade träd till lagringsplatsen med en skotare. Samtidigt kan arbetskvaliteten och dess inverkan utvärderas.

Vid körning av en modern skogsmaskin måste operatören har god koordinationsförmåga och kunna hantera datorsystem och teknik. I Ponsses simulator har särskild uppmärksamhet ägnats åt möjligheten att anpassa övningspassen efter elevens färdighetsnivå. Ponsses skördarsimulator gör det möjligt att öva på verkliga avverkningsuppgifter, genomföra övningar med olika teman och studera användningen av maskinens kontroller och mätsystem. Med Ponsses skotarsimulator kan användaren öva på att köra och lasta en skotare och styra en kran under verkliga förhållanden. Dessutom är det möjligt att fritt skapa olika övningar med Ponsses simulatorer och överföra dem mellan olika simulatorer.

PONSSE Simulator är ett utmärkt verktyg för att utbilda operatörer, oavsett om det handlar om grundutbildning, produktutbildning eller anpassningsutbildning!