News2

Kategorimeny

Innehållspresentatör

angle-left Desinficering av förarhytten
Tillbaka till

Desinficering av förarhytten

Desinficering i förarhytten för minimera spridning av COVID-19

Spridning av COVID-19 kan förekomma från nästan alla slags ytor och material i vår omgivning. I hytten som oftast flera förare, maskinägare, mekaniker och så vidare vistas i kortare eller längre tid, finns en förhöjd risk för smittan att spridas mellan människor. Med ganska enkla åtgärder kan och ska vi därför minska risken för spridning avsevärt.


Införskaffa: T-röd, påfyllbar sprayflaska, papper att torka med och skyddshandskar

 • Blanda ren etanol (T-röd K-Sprit) med max 25% vatten så har du ett utmärkt medel för rengöring av hytten.
 • Spraya och torka på armstöd, spakar och paletter men överdriv inte torkandet på paletterna då vätskeblandningen är ganska aggressiv mot gummi.
 • Spraya och torka på alla knappsatser och kom ihåg radio, värmarens ur och så vidare.
 • Spraya och torka dator med tillhörande tangentbord och mus.
 • Spraya och torka alla rutor invändigt.
 • Spraya och torka på alla handtag i och utvändigt hytten.
 • Kasta allt använt papper och skyddshandskar.
 • Tvätta händerna!

 

För att minimera risker bör hytten vara väl rengjord rent generellt för att underlätta desinficering

Allmän rengöring av alla typer av ytor:

 • Börja rengöra från renare områden och fortsätt mot smutsigare områden. Alla ytor som ofta berörs (t.ex. dörrhandtag, armstöd, bordsskivor, ljusströmbrytare, vattenkranar) måste rengöras noggrant och ofta.
 • I offentliga lokaler där människor berör ytorna bör rengöringen göras dagligen åtminstone. Om möjligt ännu oftare, t.ex. mellan 2-4 timmar särskilt under epidemin.
 • De allmänna lokalerna på arbetsplatserna måste rengöras med annan utrustning än de lokaler som används av anställda.
 • Använd ett mildt alkaliskt tvättmedel för rengöring. Rengöring av sanitetsanläggningar kan förbättras genom att använda ett desinfektionsmedel.
 • Använd handskar för att skydda händerna vid rengöring av ytor. Efter rengöring måste handskarna antingen tvättas och torkas eller ersättas med ett nytt par.
 • Använd tätt passande engångshandskar, till exempel som universalhandskar. Långa handskar måste användas vid rengöring av toaletter, och handskarna måste sedan hållas åtskilda från annan rengöringsutrustning tills de tvättas noggrant med vatten och tvättmedel i slutet av rengöringsrundan. .
 • Rengör försiktigt utrustningen som används vid rengöring i slutet av rengöringsprocessen.
 • Använd läcktäta och lätt borttagbara påsar i papperskorgen. Övervaka avfallsbehållarna och låt dem inte bli mer än tre fjärdedelar fulla. Töm avfallsbehållare dagligen, särskilt i offentliga lokaler. De insamlade papperspåsarna måste stängas tätt och kastas i blandat avfall för förbränning.
 • Tvätta händer och underarmar med vatten och tvål när handskarna är avlägsnade.