Ponsse Ladies

Ponsse Ladies

Tanken med Ponsse Ladies är att erbjuda fruar och sambos till Ponsses maskinägare och Ponsses servicelämnare samt kvinnliga maskinförare av Ponsse gemensamma aktiviteter och kontaktmöjligheter.  

Klubbens aktiviteter tog sin början i Finland 2004. 

I november 2012 startade vi Ponsse Ladies i Sverige, vi är idag 90 medlemmar.

Medlemskapet i Ponsse Ladies är kostnadsfritt och inte bindande på något vis.  

Ponsse Ladies Form