Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • harvester-heads-header

PONSSE H7

This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

Basmaskiner: PONSSE Bear, PONSSE Ergo, PONSSE Ergo 8wPONSSE ScorpionKingPONSSE Cobra och för grävmaskiner över 20 ton

PONSSE H7 är ett ytterst kompakt, robust och kraftfullt skördaraggregat för  krävande arbete i avverkningsskog. Den smidiga utformningen, den kraftfulla matningen och den utmärkta effekten i förhållande till vikten ger garanterat hög produktivitet vid avverkning av såväl lövträd som barrträd.

Den exakta automatiska styrningen säkerställer god kapningsprecision samt att träden alltid matas med högsta möjliga hastighet till rätt längd. Den kontrollerade accelerationen och retardationen av matningen minskar även matningsskador och tryckstötar samt ökar maskinens effektivitet. Kvistknivarnas och matarvalsarnas tryck justeras fritt utifrån stammens storlek, medan matarvalsarna stöttar träden underifrån för minimal friktion och bra grepp under matningen.

PONSSE H7 har även utomordentligt effektiv sågning. De lättanvända, automatiska funktionerna styr sågens rörelser utifrån trädets diameter för garanterat snabb kapning. Medan funktionerna gör sågningen effektivare ökar de även sågsvärdets och kedjans livslängd. Den starka och mjuka tiltrörelsen snabbar upp arbetet, medan belastningen på skördaraggregatet minskar.

Stäng

Tekniska uppgifter - PONSSE H7

Mått
Vikt från (beroende på utrustning)
från 1 150 kg utan rotator
Längd
1 500 mm
Bredd
1 540 mm
Höjd utan rotator
1 680 mm
Matarvals
Matningssystem
3 matvalsar
Matningskraft
30 kN
Matningshastighet
5 m/s
Maximal öppning
650 mm
Kvistenhet
Antal knivar
4+1+1
Maximal öppning av främre knivar
640 mm
Maximal öppning av bakre knivar
750 mm
Kvistknivarna och matarvalsarna styrs separat
Ja
Grävmaskin
Drifttryck
28 MPa
Grävmaskin vikt (min)
20-22 t
Mät- och styrautomatik
Mätanordning
PONSSE Opti4G
Utrustning
Utrustning

Utöver PONSSE H7 omfattande standardutrustning, finns det ett stort urval av tillvalsutrustning att tillgå. Kontakta närmaste Ponsse servicecenter eller återförsäljare för utförligare information om standard- och tillvalsutrustning.