Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • harvester-heads-header

PONSSE H5

This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

Basmaskiner: PONSSE Beaver, PONSSE FoxPONSSE Scorpion, PONSSE ScorpionKingPONSSE Cobra och för grävmaskiner över 10 ton

Skördaraggregatet PONSSE H5 tar produktiviteten på gallringsområden till en helt ny nivå. Arbetet går snabbt och smidigt, och konstruktionen är särskilt anpassad för flerträdshantering. Sammantaget med en konstruktion som förenklar underhållet uppfyller H5 helt klart de krav moderna skogshuggare ställer.

Skördaraggregatet PONSSE H5 är ett allround skördaraggregat särskilt lämpligt för effektiv gallring. Konstruktionen är särskilt avpassad för smidig flerträdshantering. Den stora öppningen, de långa främre kvistknivarna och den idealiskt placerade breda övre matarvalsen effektiviserar såväl gallringen av enskilda träd som insamlingen av stammar vid flerträdshantering. Den ytterst snabba men ändå ekonomiska matningen och kapningen garanterar hög produktivitet under alla arbetsförhållanden.

Flerträdshanteringen utförs effektivt med PONSSE H5- skördaraggregatet utan att någon tillvalsutrustning behövs, vilket bara skulle öka vikten och underhållsbehovet. På så vis kan kranens kapacitet och räckvidd samt basmaskinens stabilitet utnyttjas till fullo för deras mest relevanta funktion: hantering av träd. Flerträdshanteringen baseras på den automatiska arbetslogiken hos kvistknivarna och matarvalsarna, vilket gör det möjligt att gripa tag i en ny stam med kvistknivarna medan matarvalsarna håller stammarna på plats i skördaraggregatet. Flerträdshanteringen snabbar upp avverkningen avsevärt utan att inverka på skördaraggregatets förmåga att hantera enskilda stammar.

Stäng

Tekniska uppgifter - PONSSE H5

Mått
Vikt från (beroende på utrustning)
från 900 kg utan rotator
Längd
1 335 mm
Bredd
1 240 mm
Höjd utan rotator
1 350 mm
Matarvals
Matningssystem
3 matvalsar
Matningskraft
19 kN
Matningshastighet
6 m/s
Maximal öppning
530 mm
Kvistenhet
Antal knivar
4+1
Maximal öppning av främre knivar
550 mm
Maximal öppning av bakre knivar
600 mm
Kvistknivarna och matarvalsarna styrs separat
Ja
Grävmaskin
Drifttryck
28 MPa
Grävmaskin vikt (min)
10-13 t
Mät- och styrautomatik
Mätanordning
PONSSE Opti4G
Utrustning
Utrustning

Utöver PONSSE H5 omfattande standardutrustning, finns det ett stort urval av tillvalsutrustning att tillgå. Kontakta närmaste Ponsse servicecenter eller återförsäljare för utförligare information om standard- och tillvalsutrustning.