Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically

Simulator

Genom simulatorutbildning kan framtida förare effektivt lära sig en skogsmaskins grundläggande funktioner. Simulatorer är dessutom en prisvärd lösning för att kunna öva tillräckligt innan man påbörjar sin utbildning ute i skogen. Simulatorerna från PONSSE erbjuder en modern inlärningsmiljö för utbildning som involverar användning av skördare och skotare samt de olika PONSSE Opti-datasystemen. Utbudet sträcker sig från skördarsimulatorer till skotarsimulatorer.

Med hjälp av en PONSSE-simulator kan studenter sätta sig in i de olika arbetsstegen i hela maskinkedjan, utöver att kunna arbeta med och fritt transportera maskinen på avverkningsplatsen och se landskapet ur olika perspektiv. Operatörer kan även transportera avverkat trä med en skördare till en skotare, vilket innebär att det går att utvärdera arbetets resultat och produktivitet i utbildningen. Simulatorerna finns även med tillvalsutrustning som treskärmssystem, mätklavar för kalibrering och olika SimTrainer-system för utbildningshantering om du vill skapa egna kursmoduler. I kurserna ingår läroböcker, bild- och videobaserat läromaterial och simulatorövningar.

PONSSE- simulatorerna är utmärkta verktyg för utbildning av operatörer och förare, oavsett om syftet är grundutbildning, produktutbildning eller specialutbildning.