Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically

Rapportering

OptiReport

Rapportering och övervakning av produktionsdata
Rapporter ingsprogrammet OptiReport läser, sparar och rapporterar standardiserade produktions-, effektivitets- och tidsåtgångsdata som genererats av skördaren och skotaren. Rapporterna är logiskt sammanställda och presenteras i form av både siffror och grafik.

Inifrån hytten skrivs mätbevis ut som specificerar volymer, trädslag och mätdata för flera olika avverkningsområden. Med OptiReport analyseras ett sammantaget resultat från flera områden och skördare, och uppgifter om timmerproduktion, förbrukning och drifttid för maskinen, förarnas produktion och tidsanvändning, samt andra maskinspecifika data under en viss tidsperiod övervakas.

OptiReport kan användas för inläsning av arbetstider och effektivitetsrapporter i DRF-format samt för att skapa standardiserade rapporter i PRD- och PRL-format. OptiReport innehåller ett omfattande urval nyckelindikatorer för uppföljning och utveckling av produktivitet och funktionalitet inom företaget, bland förarna och hos maskinerna, som maskinernas utnyttjandegrad, fördelning av arbetstider samt olika slags tillförlitliga maskin- och förarspecifika förbrukningsdata.

Det mer mångsidiga OptiReport skapar tydliga rapporter som följer StanForD för timmervolym som enskilda stammar och som flerträdshantering.

OptiReport läser PRD- och DRF-filer som uppfyller standarden StanForD, och har integrerats med skördarens Opti informationssystem och skotarens OptiForwarder informationssystem.