Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically

Avverkningsinstruktioner och dataöverföring

OptiPlanner

Sammanställande av avverkningsinstruktioner
Programmet OptiPlanner används för att utarbeta noggranna av ver kningsinst ruktioner till skogsmaskinförare. Avverkningsinstruktionerna innehåller all information som rör arbetet, till exempel uppgifter om köpare och säljare av virket, typ av kapning, skyddade områden, områden som bör undvikas, vägförhållanden och om vilket eller vilka sortiment som ska kapas. Innan avverkningsinstruktionerna levereras till maskinen bifogas en karta över beståndet och en kontrollfil för apteringen. OptiPlanner-programmet är direktlänkat till dataöverföringsprogrammet OptiComm.

OptiComm

Dataöverföring med OptiComm
OptiComm är ett dataöverföringsverktyg som används särskilt för att via e-post skicka kapningsdatafilerna från maskin till kontor och vice versa. OptiComm ordnar automatiskt mottagna data i lämpliga katalogsystem och länkar utgående filer till förberedda meddelandemallar. Den i hög grad automatiserade e-post-kommunikationen gör att kontakter mellan maskinen och kontoret går snabbare och enklare.

OptiPlan Viewer

Mottagning och läsning av avverkningsinstruktioner
OptiPlan Viewer används för att läsa avverkningsinstruktioner och är uppbyggt på ett tydligt och lättfattligt sätt. Föraren kan snabbt ta emot nya avverkningsinstruktioner med programmet. Det innehåller även en direktlänk till dataöverföringsprogrammet OptiComm. OptiPlan Viewer förser maskinföraren med alla data som han eller hon behöver för att kunna påbörja avverkningsarbetet. Beståndets identifieringsinformation länkas direkt till informationssystemet Opti4G som skapar arbetsområdet. Detta gör att avverkningen i beståndet kan påbörjas snabbare och säkerställer korrekt identifiering vid rapportering av produktionsresultat. Vid behov skickar programmet en bekräftelse till den som skickat avverkningsinstruktionerna, vilket säkerställer smidig kommunikation i båda riktningarna.