Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically

APT

OptiEditor

Kontrollfil för aptering
OptiEditor-programmet ritar upp en standardiserad APT-fil som används för att kontrollera aptering, fastställa trädslag, ange önskade sortiment och dimensioner, notera fördelning av stockupplag, och färgkoda listor. Med hjälp av OptiEditor uppnås skogsägarens och produktionsanläggningens mål på bästa möjliga sätt. Opti-programmet gör att stockarna kan utnyttjas fullt ut och skogsägaren får ut det maximala av skogen.

OptiEditor läser och skapar APT-filer som uppfyller standarden StanForD. Programmet ingår i skördarens Opti informationssystem.

OptiSimu

APT kontrollsimulering
Programmet OptiSimu säkerställer att APT-kontrollfilen för apteringen fungerar felfritt innan den levereras till skördaren. Med hjälp av programmet görs en avverkningssimulering för ett bestånd grundat på de data om stammarna som samlas in under fällning. Det blir därmed möjligt att uppskatta i vilken grad de uppsatta målen uppfylls, och även effekten av ändringar i kontrollfilen som rör utfall och fördelning av stockupplag. Utifrån dessa resultat avgörs vilken APT-fil som är optimal för varje enskilt bestånd, vilket förbättrar både resultatet av avverkningen och kvaliteten på råvaran.