Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically

Skotarsystem

PONSSE OptiControl

Oanad hantering och precision för skotare

PONSSEs skogsmaskiner kännetecknas av enastående prestanda baserade på det grundläggande OptiControl systemet för skotare och en elektroniskt styrd dieselmotor. Styrsystemet OptiControl underlättar styrningen av kran, spakar och knappar, drivtransmission och dieselmotor samlade i en och samma lättanvända enhet.

PONSSE Ecodrive

Ponsse investerar i att utveckla en effektiv och ekonomisk maskinanvändning både när det gäller tekniknivå och användarupplevelse.

PONSSE EcoDrive är en skogsmaskinsapp som ger föraren tydlig och lättanvänd information om maskinens användning. Genom maskinens styrsystem övervakar appen maskinens belastning och bränsleförbrukning på funktionsspecifik basis (exempelvis kranens användning vid lastning och lossning eller körningen med och utan last). Systemet anger i realtid om förarens arbetsmetod och manövrering är ekonomisk och effektiv. Med EcoDrive kan du fokusera på allt det som är viktigt för att utveckla arbetsmetoderna.

OptiForwarder

Opti-PC gör virkesanskaffningen snabbare

PONSSEs skotare kan kopplas upp mot virkesanskaffningssystemet genom att de utrustas med det högeffektiva OptiPC systemet och programmet OptiForwarder. Detta möjliggör planering och genomförande av transport i området samt överblick över lager vid väg. Lagrens status uppdateras nära nog i realtid. I programmet ingår styrsystemet OptiControl med förarprofiler samt dataöverförings- och rapporteringsprogram. Ett kartprogram med GPS positionering och ett dataöverföringsprogram kan också läggas till i systemet.

PONSSE Loadoptimizer

Rätt last på vågen

Lastvågen PONSSE LoadOptimizer finns som tillvalsutrustning för skotare. Vågen väger och rapporterar de bestånd som transporteras till vägkanten efter förare och last. Kalibreringsmetoden, som baseras på slumpmässig vägning, är framtagen för att underlätta uppföljningen av timmermätningens noggrannhet under förarens arbete. Ponsse LoadOptimizer skapar PRL-filer enligt StanForD-standarden, som kan läsas med rapportprogrammet OptiReport.