Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically

Skördarsystem

PONSSEs skördarna använder Opti4G informationssystemet – det mest avancerade och lättanvända på marknaden. Opti4G är förarens användargränssnitt mot styrsystemet. Dessutom hanterar det alla arbetsmoment som ingår i kapningen, från dataöverföring till aptering och rapportering.

Opti-systemets lättanvända program underlättar aptering och maskinkalibrering. Systemet gör det inte bara enklare att justera maskinen och dess programvara, utan innehåller även verktyg för rapportering, dataöverföring och arbetsledning. Det sinnrika systemet producerar också annan information om avverkningen, till exempel uppgifter om tidsåtgång, produktionsresultat, maskindrift och bränsleförbrukning.

Tack vare operativsystemet Windows är det enkelt att installera applikationer för dataöverföring och kartprogram i skogsmaskinen. Kartprogrammet PONSSE OptiMap2 med GPS-positionering är ett tillval som utformats för skogsmaskiner och som används med det omfattande informationssystemet Opti4G.

Smart automatisering för smidigare fällning

Slutanvändarens timmerbehov bestämmer hur stammarna ska kapas på platsen. Optis automatisering underlättar förarens arbete genom att kontrollera kapningen av stammar utifrån de krav som angetts i systemet. Med OptiControl systemet samlas alla maskinreglage i en och samma enhet för smidig åtkomst till mätvärden, inställningar och justeringar. Tillsammans med ett Ponsse skördaraggregat garanterar det effektiva informationssystemet snabb virkesbearbetning vid avverkningen, exakta måttangivelser och hög produktivitet.

Automatisk uppföljning av tidsåtgång och effektivitet

Uppföljning av tidsåtgång och effektivitet är en standardfunktion i PONSSEs skördare och skotare som är utrustade med en dator. När föraren har loggat in i systemet samlas information om tidsfördelning, produktion, maskindrift och bränsleförbrukning in automatiskt. Föraren kan visa samtliga rapporter på skärmen. Dessutom skapas rapportfiler som kan läsas i OptiReport programmet, både i maskinhytten och på kontoret.