Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • Bioenergy

Lastningvåg

PONSSE_LoadOptimizer_2

Lastningsvågen PONSSE LoadOptimizer är en lösning för vägning av laster. Systemet väger, sorterar, sparar och hanterar lastdata automatiskt.

Lastningsvågen PONSSE LoadOptimizer kan användas som officiell vägningsmetod för timmer. Lastdata och lastdagboksinformationen kan överföras till kundernas datasystem med hjälp av ett USB-minne eller skrivas ut direkt på papper. Lastningsvågens visningsenhet är helt damm- och vattentät. Viktgivaren är konstruerad för att tåla extrema förhållanden och hård användning. Utöver i PONSSE kranar kan PONSSE LoadOptimizer även installeras i flertalet lastkranar av annat fabrikat.

Eergived mäts automatiskt med PONSSE LoadOptimizer lastningsvåg i samband med avlastningen. Vägningen kan utföras separat för varje trädslag och per sats. Som extra utrustning finns en omkopplare för de olika trädslagen som kan installeras i manöverreglagen.