Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • Bioenergy

Flerträdshantering

PONSSE_Fox_H6_multistemming_11

 Flerträdshantering med skördaraggregat är en metod för produktiv avverkning av okvistad eller delvis kvistad energived. Urvalet är omfattande: alla traditionella PONSSE skördaraggregat lämpar sig för flerträdshantering antingen helt utan mekaniska modifikationer eller endast med smärre tillägg av extrautrustning, om så önskas.

Flerträdsfunktionen

Flerträdsfunktionen gör det möjligt att avverka gagnvirke och energived samtidigt, vilket ökar avkastningsgraden. Samtliga moderna skördaraggregat från PONSSE kan anpassas för flerträdsavverkning utan mekaniska ändringar. För avverkning av energived från stämplingsposten kan hanteringen och matningen av de ihopsamlade buntarna effektiveras med en ny matarvalslösning. Lösningen lämpar sig bra även för normal avverkning av gagnvirke.

Flerträdshanteringen med PONSSE skördaraggregat sker genom att man styr skärknivar och matarvalsar: när maskinen griper tag i en ny stam håller valsarna fast stammen på plats i skördaraggregatet medan knivarna tar tag i ett nytt träd. Därefter öppnas och stängs valsarna automatiskt och den nya stammen kapas av. Föraren kan styra alla dessa avverkningsfunktioner med en knapptryckning. Till slut lastas stambunten utan kvistning eller så kvistas stammarna genom att bunten matas genom skördaraggregatet allt efter behov.

Skördaraggregatets storlek väljs efter diametern av stammarna som ska avverkas. Ett aggregat med större gripöppning klarar naturligtvis bättre av att massbehandla stammar med större diameter. Vid mindre stamdiametrar kan man använda mindre och lättare skördaraggregat. Det rekommenderas att skotaren förses med en lastningsvåg för mätning av virkeslast.