Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Snabb vidareförädling

Med kortvirkesmetoden kapas stockarna redan i skogen. Därför kan man vid sågen sortera stockarna enligt diameter. Följaktligen kan de på förhand sorterade stockarna sedan sågas med stor hastighet och ett fåtal dimensionsinställningar.

I helstamsmetoden sågas stockarna vanligen i den ordning som de kapas från stammen. Detta innebär att toppdiametern för varje stock varierar, vilket leder till flera dimensionsinställningar och en långsammare sågprocess.