Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Utrustning och avverkningskostnader

Inom kortvirkesmetoden utgörs avverkningsutrustningen av en maskinkedja, dvs. en skördare och en skotare. Skördaren fäller, kvistar och kapar stammarna enligt längd och kundens önskemål. Skotaren transporterar sedan stammarna till vägkanten och håller varje virkesslag i skilda staplar. Fjärrtransporten till fabriken sker med virkesbilar som utrustats med kran för hantering av lasten.

På motsvarande sätt utgörs avverkningsutrustningen i helstamsmetoden av en fällare-läggare som fäller trädstammarna, en lunnare (skidder) som drar hela trädstammar till vägkanten samt av en kvistare. Kvistaren kvistar hela trädstammar och avlägsnar trädkronan. Oftast behövs också en kapare (slasher) vid vägkanten om trädstammarna är så långa att de måste kapas t.ex. i tre delar för fjärrtransport. Virkesbilen lastas med hjälp av bilens kran eller med en skild skotare.

Kortvirkesmetodens utrustning är tekniskt sett längre utvecklad än helstamsmetodens och därför är utrustningen också dyrare. På motsvarande sätt krävs det fler maskiner i helstamsmetoden. Den totala kostnaden för kortvirkesmetodens maskiner kan vara en aning högre jämfört med helstamsmetoden. Däremot är bränsleförbrukningen per avverkad kubik är avsevärt lägre än med helstamsmetoden, eftersom det finns färre maskiner och maskinerna i allmänhet är lättare. Dessutom är lönekostnaderna lägre i kortvirkesmetoden, eftersom att man inte behöver så många förare. Därför är avverkningskostnaderna fram till vägkanten rätt enhetliga - dock beroende på avverkningsförhållandena.