Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Större utbyte på värdefull träråvara

Med kortvirkesmetoden resulterar förstagallringarna i klart färre klentimmer än med helstamsmetoden, vilket beror på att skördaren noggrant mäter varje stam innan den kapas. Med andra ord används inte okulär uppskattning vid kapningen.

Dessutom kan man med kortvirkesmetoden lägga även en mindre andel specialvirke åt sidan och transportera det lönsamt till fabriken. Exempel på dylikt virke är högklassig fanerstock av lövträd och stolpar.