Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Kortvirkesmetoden är miljövänlig

I kortvirkesmetodens maskiner finns en kran med ca 10 meters räckvidd. Stammarna kapas redan i skogen, vilket möjliggör selektiva gallringar. Vid selektiv gallring gallras övervuxna skogsdungar samtidigt som man låter skogsdungens bästa exemplar stå kvar. På så sätt försäkrar man sig om att skogens värde ökar och att man i framtida gallringar och slutavverkningar får trä av hög kvalitet. Med helstamsmetoden är detta inte möjligt.

I kortvirkesmetoden kvistas och kapas virket i skogen. Kvar i skogen stannar följaktligen stannar löv-/nålmassa samt grenar och trädkronor, som innehåller mycket näring. Det här gör att speciellt näringsfattig jordmån och trädbestånd eller plantbestånd som skall förnyas får tillräcklig med näring från jorden. I helstamsmetoden förs denna näringsmassa till vägkanten och därmed ut ur skogen.

I kortvirkesmetoden behövs endast en liten lagringsplats vid vägkanten, eftersom virket inte kräver vidarebehandling. Färdigt staplat virke behöver givetvis lagras vid vägkanten. Oftast brukar virke som avverkats enligt kortvirkesmetoden transporteras så fort som möjligt efter att det skotats fram till vägkanten, och därför växer inte heller lagret. Inom helstamsmetoden behöver man vid vägkanten en stor lagringsplats, eftersom kvistningen och delvis även kapningen sker där. Dessutom måste man efter avverkningen städa upp lagringsplatsen, då en stor del av kvist- och trädkronemassan som har blivit kvar vid vägkanten måste föras bort.

Kortvirkesmetoden är en lönsam metod även för småskalig avverkning, eftersom färre maskiner måste transporteras till arbetsplatsen. Det förmånligaste sättet att göra detta är med Dual-kombimaskiner, där samma maskin kan fungera både som skördare och skotare. I kortvirkesmetoden hanteras inte hela trädstammar och därför har man kunnat konstruera förhållandevis lätta maskiner. I känsliga terränger efterlämnar skördaren ett täcke av grenar på körspåret, som skotaren kör på. Detta leder till att kortvirkesmetodens belastningar på terrängen i form av körspår, skadade träd osv. är avsevärt mindre än i helstamsmetoden.

Kortvirkesmetoden accepteras lättare av allmänheten, eftersom den efterlämnar färre spår i skogen, är en lönsam metod även i småskalig avverkning samt lämpar sig ypperligt för selektiv avverkning.