Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Logistiken i nyckelposition

Förverkligat på rätt sätt går det att ta hand om fjärrtransporten av virket på ett förmånligare och effektivare sätt med kortvirkesmetoden än med helstamsmetoden.

Inom kortvirkesmetoden transporteras t.ex. stockar direkt till sågen, fanerstockar direkt till faner- eller plywoodfabriken och massaved direkt till pappers- eller massafabriken. Därför är transportvägen kortare än med helstamsmetoden, där hela trädstammar vanligtvis först transporteras till sågen för avbarkning och kapning i lämpliga delar.

Vanligtvis brukar det resterande virket, alltså den del som blir massaved, flisas och sedan åter lastas på virkesbil för vidaretransport till pappers- eller massafabriken. Därför behandlas massaved fler gånger med helstamsmetoden och bland annat transportvägen för massaved blir nästan alltid längre än med kortvirkesmetoden.

Inom kortvirkesmetodens transporter kan man dessutom utnyttja tur- och returtransporter. Detta innebär att när bilen t.ex. tar med sågtimmer från avverkningsplatsen och kör det till sågen, så kan bilen ta med en massavedslast nära sågen och köra den till pappersfabriken.