Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Kortvirkesmetoden

Det finns två huvudsakliga mekaniserade avverkningsmetoder i världen: helstamsmetoden och kortvirkesmetoden, med andra ord CTL (Cut-to-Length).

Ponsse har specialiserat sig för skogsmaskiner baserade på kortvirkesmetoden samt tillhörande datasystem.

I helstamsmetoden kvistas trädstammen i skogen och transporteras till fabriken antingen hel eller nästan hel. I fabriken delas stammen upp i delar enligt användningssyfte. Dessa delar av stammen är till exempel sågstock och massaved.

I kortvirkesmetoden kapas stammarna i skogen enligt användningsändamål, till exempel i sågstock, svarvstock, klentimmer och massaved. Det finns också många andra virkesslag.

Avverkning runtom i världen

Mechanised harvesting = Mekaniserad avverkning
Manual harvesting = Manuell avverkning
CTL (kortvirkesmetoden)
TL (helstamsmetoden)

Globalt avverkas ca 50 % av skogen manuellt bland annat med motorsåg. De resterande cirka 50 % bärgas in maskinellt antingen med kortvirkesmetoden (CTL) eller med helstamsmetoden (TL, Tree Lenght). På ungefär 60 % av den maskinellt avverkade andelen tillämpas helstamsmetoden och på resterande 40 % tillämpas den nordiska kortvirkesmetoden. Av den globala avverkningen sker alltså ungefär 20 % enligt kortvirkesmetoden. Andelen växer kontinuerligt.