Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_landscpae

Ponsse Skotarspel

Ponsse Skotarspel är ett läromedel för jobbplanering att använda i skotarförarutbildningar för såväl ungdomar som vuxna.

I spelet kan läraren simulera olika typer av av övningsscenarier för jobbplanering. Studenterna får en utförlig rapport om sina resultat. I rapporten anges inte bara slutresultatet, utan även alla faser genom vilka slutresultatet nåddes. Spelet fokuserar enbart på utbildning av strategiskt beslutsfattande, inte faktisk maskindrift. Efter varje maskinöverföring beräknar programmet ändringar motsvarande faktiska arbetssituationer under drifttiden av maskinen och produktionssimuleringen.

Inlärningsmiljön kan användas på flera olika sätt. Den kan exempelvis användas för att:

• jämföra olika typer av arbetstekniker under identiska förhållanden;
• lära sig olika typer av arbetstekniker;
• öva på jobbplanering;
• studera nya driftmodeller för korta virkestransporter.

Syftet med spelet är att studenterna ska lära sig jobbplanering så att de kan utföra jobb på kortast möjliga tid. Studenterna lär sig att optimera sina körrutter och arbetsföljd så att de kan minimera maskinens körsträcka och bränsleförbrukning. De lär sig även att tänka på lossningen redan i lastningsskedet.

 

Hämta och installera spelet på datorn här.

Ponsse Forwarder Game (.exe, 45,70 MB)

Handbok

Svensk manual nedladdning här

Ponsse Forwarder Game SWE (.pdf, 3,37 MB)