Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponsse yhteistyöhön Tampereen yliopiston kanssa
Takaisin

Ponsse yhteistyöhön Tampereen yliopiston kanssa

Ponsse ja Tampereen yliopisto ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea yliopiston (TAU) tutkimusta ja koulutusta sekä vahvistaa Ponsse-konsernin henkilöstön osaamista.

Ponsse ja Tampereen yliopisto tulevat tekemään yhteistyötä metsäkoneiden tuotekehityksen kannalta keskeisillä tutkimusaloilla. Yhteistyön kohteena ovat erityisesti liikkuvien työkoneiden automaatio, ohjelmistokehitys ja energiatehokas käyttö sekä älykkäiden työkoneiden ratkaisut ja järjestelmät. Yhteistyöllä pyritään myös turvaamaan alojen kansainvälisesti korkeatasoinen osaaminen Suomessa.

”Haluamme olla Ponssella kestävän puunkorjuun edelläkävijä ja uudet teknologiat mahdollistavat jatkuvasti ympäristöystävällisempiä teknisiä ratkaisuja. Automatisaatio ja digitalisaation hyödyntäminen ajavat metsäkoneiden tuotekehitystä voimakkaasti. Teknologian kehitys on tällä hetkellä valtavan nopeaa ja metsäkoneet ovat kehityksen ehdotonta kärkeä liikkuvien työkoneiden osalta. Yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa on yksi niistä toimenpiteistä, joilla varmistamme Ponssen aseman alan tuotekehityksen kärjessä”, Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo.


Hyvät tulokset yhteistyön pohjana

Ponssella on myös aiemmin tehty yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Diplomitöiden ja väitöskirjojen ohjauksen lisäksi tutkimusyhteistyötä on tehty sekä tilaustutkimuksena että eri hankkeiden kautta. Hyvät tulokset ovat tiivistäneet yhteistyötä vuosi vuodelta. Ponssella ja sen liikkuvien työkoneiden ohjausjärjestelmiä kehittävällä tytäryhtiöllä Epec Oy:llä on nykyisin myös tuotekehitysyksikkö Tampereen yliopiston kampusalueella. Yksikössä toimii pääasiassa niiden tutkimusalojen suunnittelijoita, joita nyt tehty yhteistyösopimus koskee. Ponsse-konsernin muut tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Ponssen Vieremän tehtaalla ja Kajaanissa sekä Epec Oy:n tuotannon yhteydessä Seinäjoella.

Kolmevuotisella yhteistyösopimuksella Ponsse ja Tampereen yliopisto sitoutuvat tavoitteelliseen tutkimus- ja opetusyhteistyöhön vuoden 2023 tammikuun loppuun saakka. Toiminnassa korostetaan jatkuvan oppimisen ja yliopiston yritysyhteistyön innovatiivisia toimintamalleja.

- Olemme iloisia pitkäjänteisen kumppanuuden vahvistumisesta metsäalan työkoneautomaation, ohjelmistokehityksen ja tiedonkäsittelyn alueilla. Yhteistyö Ponssen kanssa antaa yliopistolle myös mahdollisuuksia kehittää konkreettisia jatkuvan oppimisen käytäntöjä”, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.


Vieremällä 5. helmikuuta 2020

PONSSE OYJ

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls ja Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela.
 

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Juho Nummela, Ponsse Oyj +358 40 0495690
henkilöstöjohtaja Paula Oksman, Ponsse Oyj+358 40 0576534