Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Takaisin

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

- Liikevaihto oli 431,4 (Q1-Q3/2019 464,1) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 155,0 (Q3/2019 148,3) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 43,4 (Q1-Q3/2019 46,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,1 (10,0).

- Q3 liiketulos oli 21,6 (Q3/2019 16,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 13,9 (10,9).

- Tulos ennen veroja oli 22,7 (Q1-Q3/2019 45,1) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 15,5 (14,1) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,52 (1,23) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 47,5 (52,6) prosenttia.

- Tilauskanta oli 178,5 (326,4) miljoonaa euroa.

- Uusi tulosohjaus: Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2020 hieman pienempi kuin 2019.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuoden kolmas neljännes oli Ponssella mallikas vaikeasta tilanteesta huolimatta. Toisella neljänneksellä vaivanneet komponenttien saatavuusongelmat väistyivät ja kysyntä piristyi lähes kaikilla markkinoilla. Markkinoiden lievä piristyminen ja Ponsse-verkostomme erinomaiset otteet kirvoittivat tilausten arvon kolmannella neljänneksellä 161,2 (116,9) miljoonaan euroon. Tilauskantamme pysyi samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä ollen 178,5 (326,4) miljoonaa euroa. Tilanteeseen nähden tämä on erinomainen suoritus, sillä ajoimme tehdasta täydellä kapasiteetilla koko neljänneksen ajan lomakautta lukuun ottamatta.

Olemme sopeutuneet pandemia-aikaan tehokkaasti. Työelämän raju muutos etätöineen on toiminut Ponssella erinomaisesti ja olemme pystyneet pitämään projektit tehokkaasti käynnissä kaikissa toiminnoissa. Tehtaamme viime vuosien onnistuneet investoinnit ja erinomainen henkilöstömme ovat avainroolissa tehtaan hyvän operatiivisen toiminnan mahdollistamisessa. Tehtaamme on täysin aikataulussa ja tekemisemme kehittyy voimakkaasti jatkuvan parantamisen siivittämänä. Toimittajaverkoston häiriöt ovat helpottuneet muutamia yksittäisiä yrityksiä lukuun ottamatta.

Olemassa olevan tilauskannan ansiosta pystyimme lomien jälkeen pyörittämään tehdastamme täydellä kapasiteetilla, mikä siivitti yhtiön kaikkien aikojen parhaaseen kolmannen neljänneksen suoritukseen. Liikevaihtomme kolmannella neljänneksellä oli erinomainen 155,0 (148,3) miljoonaa euroa. Asiakkaamme olivat hyvin työllistettyjä koko neljänneksen ajan, mikä näkyi ilahduttavasti huoltopalvelujemme liikevaihdon positiivisena kehityksenä. Samalla vaihtokonemyynti nousi selvästi toisen neljänneksen matalalta tasolta.

Liiketoiminnan aktiivisuuden noustessa yhtiössä ei ollut lomautuksia, mutta tehokas kulukuuri mahdollisti erinomaisen kannattavuuden. Ponssen liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 21,6 (16,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 13,9 (10,9). Vaikka olemme liikevaihdossa hieman viime vuotta perässä, kannattavuutemme on edellisvuoden tasolla ensimmäisen yhdeksän kuukauden jälkeen. Tämä on pitkälti kolmannen neljänneksen onnistumisen ansioita. Kumulatiivinen rahavirta oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 15,5 (14,1) miljoonaa euroa. Vaihtokonevarastomme on edelleen hieman korkea normaalitilanteeseen verrattuna, mutta markkinatilanteen parantuminen on alkanut vaikuttamaan myös vaihtokonevaraston tasoon laskevasti.

Kolmannen neljänneksen onnistumisesta huolimatta markkinoilla on edelleen merkittävää epävarmuutta. Arviomme mukaan kuluvana vuonna kokonaismarkkina on tullut alas noin 20 %. Muuttunut toimintaympäristö vaikuttaa merkittävästi ja pienentynyt tilauskanta ei tarjoa enää liiketoiminnan syklisyydelle sitä suojaa mitä se on menneinä vuosina antanut. Jatkamme panostuksiamme myyntiin, huoltoon ja varaosien saatavuuteen normaalisti, ja palvelemme asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan.

Tehdas jatkaa kahdessa vuorossa täydellä kapasiteetilla lokakuun loppuun asti. Tämän jälkeen tilauskanta ei anna mahdollisuutta kahteen vuoroon, ja tehdas on yhdessä vuorossa marras- ja joulukuun ajan. Verkostomme tekee hartiavoimin töitä, jotta saamme riittävästi töitä Vieremän tehtaallemme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme edelleen tiukasti turvallisuusohjeita koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Tärkeintä on turvata henkilökuntamme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme terveys kaikissa olosuhteissa.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 431,4 (464,1) miljoonaa euroa, joka on 7,0 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 77,7 (77,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 42,2 (38,6) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 24,1 (20,0) prosenttia, Venäjä ja Aasia 12,4 (16,3) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 20,8 (24,7) prosenttia sekä muut maat 0,5 (0,4) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 43,4 (46,6) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,1 (10,0) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 9,3 (21,7) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 61,0 (67,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 33,5 (41,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -20,7 (-1,5) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli –18,7 (-0,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 109,2 (108,4) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttavat konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Katsauskauden tulokseksi muodostui 14,6 (34,5) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,52 (1,23) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 511,7 (416,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 172,5 (162,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 47,3 (46,3) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 123,3 (35,6) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 239,9 (214,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 228,1 (202,0) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 161,8 (89,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään nostamalla rahoituslimiiteistä ja yritystodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 39 %. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 38,5 (53,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 16,0 (24,8) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 47,5 (52,6) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 15,5 (14,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli –12,2 (-21,2) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 378,6 (508,5) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 178,5 (326,4) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 15,2 (13,7) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 6,0 (4,6) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 12,3 (21,5) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Patrick Murphy (Irlanti),
Gary Glendinning (Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 768 (1 758) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 759 (1 747) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2020 oli 2 465 654 kappaletta, joka on 8,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 61,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 19,36 euroa osakkeelta ja ylin 33,00 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 23,70 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 663,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 27.5.2020.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja ennakoimaan pandemian kehittymistä sekä ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Koronapandemian pitkittyminen voi vaikuttaa merkittävästi metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien että rahoituksen saatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Nopeasti muuttuneen markkinaympäristön takia Ponsse perui 17.3.2020 antamallaan tulosvaroitustiedotteella aikaisemman tulosohjauksen, jonka mukaan konsernin euromääräisen liikevoiton odotettiin olevan vuonna 2020 samalla tasolla kuin 2019.

Ponssen loppuvuoden näkymät ovat selkeytyneet ja tämä mahdollistaa tulosohjauksen antamisen kuluvalle vuodelle.

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2020 hieman pienempi kuin 2019.

Edelleen on epävarmaa, kuinka kauan ja miten vahvana koronapandemia tulee jatkumaan. Sen vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti.

Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen.

 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-9/20 1-9/19 1-12/19
LIIKEVAIHTO 431 425 464 067 667 402
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 22 555 29 226 15 718
Liiketoiminnan muut tuotot 1 326 2 107 3 046
Materiaalit ja palvelut -298 650 -324 605 -447 390
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -60 960 -67 063 -92 693
Poistot -18 736 -15 623 -21 219
Liiketoiminnan muut kulut -33 521 -41 537 -57 563
LIIKETULOS 43 438 46 573 67 302
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -81 28 305
Rahoitustuotot ja –kulut -20 636 -1 500 -1 032
TULOS ENNEN VEROJA 22 721 45 100 66 574
Tuloverot -8 073 -10 597 -14 564
TILIKAUDEN TULOS 14 648 34 503 52 010
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1 576 2 469 2 373
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 16 224 36 972 54 383
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,52 1,23 1,86

 
IFRS IFRS
7-9/20 7-9/19
LIIKEVAIHTO 155 016 148 263
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 4 978 483
Liiketoiminnan muut tuotot 398 867
Materiaalit ja palvelut -104 462 -96 661
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -18 110 -19 101
Poistot -6 738 -5 223
Liiketoiminnan muut kulut -9 481 -12 448
LIIKETULOS 21 602 16 180
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -21 81
Rahoitustuotot ja –kulut -5 872 -1 215
TULOS ENNEN VEROJA 15 710 15 046
Tuloverot -4 010 -3 727
TILIKAUDEN TULOS 11 700 11 318
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1 217 1 443
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 10 484 12 761
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,42 0,40

KONSERNITASE (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
30.9.20 30.9.19 31.12.19
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 34 276 29 695 32 213
Liikearvo 3 790 3 786 3 794
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 109 211 118 187 118 507
Sijoitukset 370 98 370
Osuudet osakkuusyrityksissä 665 572 849
Pitkäaikaiset saamiset 1 245 2 171 1 196
Laskennalliset verosaamiset 3 780 4 766 3 844
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 153 335 159 275 160 773
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 172 463 162 443 153 158
Myyntisaamiset 47 101 46 177 47 171
Tuloverosaaminen 184 237 351
Muut lyhytaikaiset saamiset 15 283 12 543 16 646
Rahavarat 123 286 35 604 48 704
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 358 318 257 005 266 030
VARAT YHTEENSÄ 511 653 416 279 426 803
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 3 460 3 460 3 460
Muuntoerot 6 976 5 496 5 399
Omat osakkeet -2 -2 -2
Kertyneet voittovarat 222 512 198 979 216 264
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 239 946 214 933 232 121
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 48 356 48 780 48 030
Laskennalliset verovelat 1 138 1 174 1 407
Muut pitkäaikaiset velat 39 25 23
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 49 534 49 979 49 460
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 113 446 40 179 33 652
Varaukset 4 623 3 922 3 450
Tilikauden verovelat 3 754 3 423 3 021
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 100 350 103 843 105 099
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 222 173 151 367 145 221
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 511 653 416 279 426 803

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-9/20 1-9/19 1-12/19
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos 14 648 34 503 52 010
Oikaisut:
Rahoitustuotot ja –kulut 20 636 1 500 1 032
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 81 -28 -305
Poistot 18 736 15 623 21 219
Tuloverot 8 073 10 597 14 564
Muut oikaisut 596 -621 -790
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 62 770 61 574 87 730
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -6 096 -3 220 -7 828
Vaihto-omaisuuden muutos -29 648 -33 300 -24 187
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -2 572 -69 2 398
Pakollisten varausten muutos 1 173 -1 496 -1 968
Saadut korot 72 222 301
Maksetut korot -719 -428 -765
Muut rahoituserät -1 957 -829 -882
Maksetut verot -7 527 -8 340 -11 944
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 15 496 14 116 42 854
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12 349 -21 488 -28 567
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 114 244 322
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -12 235 -21 244 -28 245
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen 0 -2 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 80 219 15 556 7 166
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 0
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut -1 943 -1 467 -2 402
Pitkäaikaisten saamisten muutos 100 154 832
Maksetut osingot -8 400 -22 400 -22 400
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 69 977 -8 159 -16 803
Rahavarojen muutos (A+B+C) 73 238 -15 287 -2 194
Rahavarat 1.1. 48 704 51 105 51 105
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 1 344 -215 -208
Rahavarat 30.9./31.12. 123 286 35 604 48 704
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssi- ja muut rahastot
C = Muuntoerot
D = Omat osakkeet
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 7 000 3 460 5 400 -2 216 264 232 121
Muuntoerot 1 576 1 576
Katsauskauden tulos 14 648 14 648
Katsauskauden laaja tulos 1 576 14 648 16 224
Osingonjako -8 399 -8 399
OMA PÄÄOMA 30.9.2020 7 000 3 460 6 976 -2 222 513 239 946
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 7 000 3 462 3 027 0 186 667 200 155
Muuntoerot 2 469 2 469
Katsauskauden tulos 34 503 34 503
Katsauskauden laaja tulos 2 469 34 503 36 972
Osakepalkkio-ohjelma -2 -2
Osingonjako -22 400 -22 400
Omien osakkeiden hankinta -2
Suorat kirjaukset voittovaroihin 210 210
OMA PÄÄOMA 30.9.2019 7 000 3 460 5 496 -2 198 979 214 933
30.9.20 30.9.19 31.12.19
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur) 635 1 081 858

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)
30.9.20 30.9.19 31.12.19
Takaukset muiden puolesta 0 186 20
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu 8 018 8 329 8 700
Muut vastuut 16 81 159
YHTEENSÄ 8 034 8 596 8 879

3. VARAUKSET (1 000 eur)
Takuuvaraus
1.1.2020 3 450
Lisätyt varaukset 2 240
Perutut varaukset -1 067
30.9.2020 4 623


TUNNUSLUVUT
30.9.20 30.9.19 31.12.19
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 15,2 13,7 19,3
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 12,3 21,5 28,6
% liikevaihdosta 2,9 4,6 4,3
Henkilöstö keskimäärin 1 768 1 758 1 761
Tilauskanta (Me) 178,5 326,4 256,8
Omavaraisuusaste % 47,5 52,6 54,8
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,52 1,23 1,86
Oma pääoma/osake (eur) 8,57 7,68 8,29

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100
 

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

 

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
 

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
1-9/20 1-9/19 1-12/19
Ponsse-konserni 378,6 508,5 642,2

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2019 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 20. lokakuuta 2020

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

 

Dokumentit