Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2019
Takaisin

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

- Liikevaihto oli 315,8 (H1/2018 291,1) miljoonaa euroa.
- Q2 liikevaihto oli 172,7 (Q2/2018 149,0) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 30,4 (H1/2018 29,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 9,6 (10,1).
- Q2 liiketulos oli 17,5 (Q2/2018 12,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,2 (8,3).
- Tulos ennen veroja oli 30,1 (H1/2018 25,5) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 2,7 (20,1) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,68) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 51,3 (51,1) prosenttia.
- Tilauskanta oli 361,1 (187,0) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Maailman talouden epävarmuuksista huolimatta PONSSE-metsäkoneiden kysyntä jatkui kuluneella neljänneksellä hyvällä tasolla ja yhtiön tilausvirta oli erittäin hyvä. Euromääräinen tilauskantamme oli katsauskauden lopussa erittäin vahva 361,1 miljoonaa euroa. Valmistusmäärät ovat olleet Vieremän tehtaallamme jatkuvassa kasvussa komponenttisaatavuuden parantuessa. Ensimmäisen neljänneksen haasteet uusien tuotteiden sarjavalmistuksen aloituksessa on saatu ratkaistua nopeasti.

Euroopan laajat kaarnakuoriaistuhot vaikuttavat puumarkkinoihin. Euroopan metsätuhojen estämiseen ja torjuntaan liittyvät hakkuut nostavat hetkellisesti korjatun puun määrää Euroopassa, mikä vaikuttaa väliaikaisesti myös kansainvälisiin puuvirtoihin.

Vuoden toisella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 172,7 (149,0) miljoonaa euroa. Uusien PONSSE-metsäkoneiden toimitukset onnistuivat suunnitellusti toisen neljänneksen loppuun mennessä. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi edelleen ja myös vaihtokonemarkkina toimi hyvin. Vaihtokoneiden liikevaihto oli hyvässä kasvussa vertailukauteen verrattuna. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 79,7 (78,4) prosenttia.

Liikevoitto toisella neljänneksellä oli 17,5 (12,4) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen liiketulosprosentti oli 10,2 (8,3). Vahva laskutus yhdessä kulujen hallinnan kanssa vaikutti kannattavuuteen positiivisesti. Rahavirta oli katsauskaudella 2,7 (20,1) miljoonaa euroa, mikä oli ajankohtaan nähden normaalilla tasolla.

Vieremän tehdas ja Ponssea ympäröivä valmistusverkosto toimivat hyvin. Komponenttisaatavuuteen liittyy edelleen riskejä, mutta tilanne helpottuu jatkuvasti. Tehtaan kesänaikaiset huollot onnistuivat hyvin ja tehtaan toiminta on alkanut normaalisti elokuun alussa.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 315,8 (291,1) miljoonaa euroa, joka on 8,5 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 79,7 (78,4) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 37,7 (38,1) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,1 (21,5) prosenttia, Venäjä ja Aasia 16,3 (21,0) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 24,5 (18,5) prosenttia sekä muut maat 0,4 (0,8) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 30,4 (29,5) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 9,6 (10,1) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 22,6 (21,6) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 48,0 (43,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 29,1 (26,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,3 (-3,9) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 0,6 (-3,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 23,2 (19,1) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,83 (0,68) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 403,0 (353,1) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 157,1 (139,7) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 53,0 (40,0) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 24,2 (28,0) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 202,2 (174,6) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 187,8 (165,7) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 77,6 (68,8) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 20 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 106,4 (90,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 53,3 (40,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 26,3 (23,3) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 51,3 (51,1) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,7 (20,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -11,5 (-15,1) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 391,6 (355,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 361,1 (187,0) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 9,6 (8,4) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 3,1 (2,5) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 11,7 (15,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Marko Mattilalle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Marko Mattila raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),

Patrick Murphy (Irlanti) 24.4.2019 alkaen,
Gary Glendinning (Irlanti 23.4.2019 saakka, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 755 (1 601) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 808 (1 664) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2019 oli 700 022 kappaletta, joka on 2,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 20,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,80 euroa osakkeelta ja ylin 31,80 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 31,80 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 890,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 3.4.2019.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana.

Investointimme suuntautuvat enenevässä määrin tuotekehitykseen ja tuoteteknologiaan sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden.

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

    IFRS IFRS IFRS
    1-6/19 1-6/18 1-12/18
LIIKEVAIHTO 315 804 291 068 612 435
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 28 743 11 738 -1 508
Liiketoiminnan muut tuotot   1 240 992 2 768
Materiaalit ja palvelut   -227 944 -196 671 -395 660
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -47 962 -43 377 -85 289
Poistot   -10 400 -7 536 -15 836
Liiketoiminnan muut kulut   -29 088 -26 744 -55 193
LIIKETULOS   30 393 29 470 61 717
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -54 2 -77
Rahoitustuotot ja –kulut   -284 -3 930 -5 317
TULOS ENNEN VEROJA 30 055 25 541 56 324
Tuloverot   -6 870 -6 404 -12 625
TILIKAUDEN TULOS   23 185 19 137 43 699
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1 026 702 -318
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 24 211 19 839 43 381
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,83 0,68 1,56
         
    IFRS IFRS  
    4-6/19 4-6/18  
LIIKEVAIHTO 172 719 148 953  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 9 434 4 078  
Liiketoiminnan muut tuotot   698 668  
Materiaalit ja palvelut   -119 347 -100 488  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -25 910 -23 106  
Poistot   -5 215 -3 784  
Liiketoiminnan muut kulut   -14 843 -13 921  
LIIKETULOS   17 536 12 399  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -15 -23  
Rahoitustuotot ja –kulut   -709 -2 237  
TULOS ENNEN VEROJA 16 812 10 139  
Tuloverot   -3 792 -2 697  
TILIKAUDEN TULOS   13 020 7 442  
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -152 1 066  
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 12 868 8 508  
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,47 0,27  
         

KONSERNITASE (1 000 eur)

  IFRS IFRS IFRS
  30.6.19 30.6.18 31.12.18
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 28 342 24 437 26 298
Liikearvo 3 790 3 794 3 800
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 112 720 101 573 108 818
Sijoitukset 98 103 103
Osuudet osakkuusyrityksissä 491 623 545
Pitkäaikaiset saamiset 2 246 814 2 447
Laskennalliset verosaamiset 4 571 2 949 3 242
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 152 258 134 292 145 252
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 157 054 139 651 126 628
Myyntisaamiset 53 040 39 987 43 379
Tuloverosaaminen 459 374 1 423
Muut lyhytaikaiset saamiset 16 006 10 849 11 275
Rahavarat 24 229 27 956 51 105
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 250 788 218 816 233 811
       
VARAT YHTEENSÄ 403 046 353 108 379 063
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 3 462 2 423 3 462
Muuntoerot 4 053 4 047 3 027
Omat osakkeet 0 -346 0
Kertyneet voittovarat 187 674 161 433 186 667
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 202 189 174 556 200 155
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 47 193 46 693 45 651
Laskennalliset verovelat 1 182 504 1 295
Muut pitkäaikaiset velat 31 117 43
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 48 405 47 315 46 990
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 30 396 22 102 23 920
Varaukset 4 900 5 184 5 418
Tilikauden verovelat 2 557  1 464  808
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 114 599 102 488 101 773
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 152 452 131 237 131 919
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 403 046 353 108 379 063

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

    IFRS IFRS IFRS
    1-6/19 1-6/18 1-12/18
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:        
Tilikauden tulos   23 185 19 137 43 699
Oikaisut:        
Rahoitustuotot ja –kulut   285 3 929 5 317
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 54 -2 77
Poistot   10 400 7 536 15 836
Tuloverot   6 870 6 404 12 625
Muut oikaisut   -589 740 -3 127
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 40 204 37 747 74 427
         
Käyttöpääoman muutos:        
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -13 201 1 661 -1 545
Vaihto-omaisuuden muutos   -28 838 -18 551 -6 089
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 11 151 7 888 8 642
Pakollisten varausten muutos   -518 -585 -351
Saadut korot   152 94 244
Maksetut korot   -350 -365 -770
Muut rahoituserät   -475 -1 290 -2 458
Maksetut verot   -5 459 -6 493 -12 866
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   2 666 20 107 59 232
         
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11 661 -15 271 -32 916
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 128 221 675
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -11 533 -15 050 -32 240
         
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        
Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 -93
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 5 298 907 1 845
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -450 -450
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut -1 355 77 33
Pitkäaikaisten saamisten muutos 547 466 670
Maksetut osingot   -22 400 -20 975 -20 975
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -17 910 -19 975 -18 970
         
Rahavarojen muutos (A+B+C)   -26 777 -14 918 8 022
         
Rahavarat 1.1.   51 105 42 596 42 596
Valuuttakurssimuutosten vaikutus   -100 278 488
Rahavarat 30.6./31.12.   24 229 27 956 51 105

*) Uuden konsolidointiohjelman mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään rahavirtalaskelmaan sisältyvät valuuttakurssivaikutukset siten, että realisoitumattomat valuuttakurssivaikutukset voidaan eliminoida rahavirtalaskelmassa aikaisempaa täsmällisemmin. Aikaisemmin raportoituja rahavirtoja on tämän johdosta oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. Aiemmin raportoitu liiketoiminnan rahavirta oli 2018 vertailukaudella 23,5 miljoonaa euroa ja 2018 tilinpäätöksessä 61,3 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ollut vaikutusta kokonaisrahavirran esittämiseen vaan muutos vaikutti ainoastaan eri rahavirtojen väliseen suhteen sekä valuuttakurssivaikutusten esittämiseen rahavarojen muutoksessa.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat
F = Oma pääoma yhteensä            
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 7 000 3 462 3 027 0 186 667 200 155
Muuntoerot     1 026     1 026
Katsauskauden tulos         23 185 23 185
Katsauskauden laaja tulos     1 026   23 185 24 211
Osingonjako         -22 400 -22 400
Suorat kirjaukset voittovaroihin         223 223
OMA PÄÄOMA 30.6.2019 7 000 3 462 4 053 0 187 674 202 189
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 7 000 2 452 -183 -346 167 923 176 846
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu *)   -29 3 528   -3 525 -26
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 7 000 2 423 3 345 -346 164 398 176 819
Muuntoerot     702     702
Katsauskauden tulos         19 137 19 137
Katsauskauden laaja tulos     702   19 137 19 839
Osingonjako         -20 975 -20 975
Suorat kirjaukset voittovaroihin         -1 127 -1 127
OMA PÄÄOMA 30.6.2018 7 000 2 423 4 047 -346 161 433 174 556
                       

*) Uuden konsolidointijärjestelmän mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään tilikauden 2018 alusta alkaen kaikki oman pääoman kurssierot Muuntoerot –erässä. Aikaisemmin kertyneiden voittovarojen kurssierot on esitetty voittovarojen sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin raportoituihin tunnuslukuihin.

SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

 
 
TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2019 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Yhteensä  
Segmentin liikevaihto 219 206 67 520 52 007 78 913 417 647  
Segmentin väliset tuotot -99 993 -912 -604 -1 648 -103 157  
Kohdistamaton tuotto         1 315  
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 119 213 66 608 51 403 77 265 315 804  
             
Segmentin liiketulos 6 475 9 821 7 135 9 052 32 484  
Kohdistamaton tuotto         -2 091  
LIIKETULOS 6 475 9 821 7 135 9 052 30 393  
           
           
TOIMINTASEGMENTIT          
1-6/2018 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Yhteensä  
Segmentin liikevaihto 205 487 63 914 61 578 54 583 385 562  
Segmentin väliset tuotot -94 486 -1 215 -454 -714 -96 870  
Kohdistamaton tuotto         2 376  
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 111 000 62 699 61 124 53 869 291 068  
             
Segmentin liiketulos 5 458 8 648 11 498 3 776 29 381  
Kohdistamattomat erät         89  
LIIKETULOS 5 458 8 648 11 498 3 776 29 470  
      30.6.19 30.6.18 31.12.18
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     1 242 1 265 1 342
                     

 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   30.6.19 30.6.18 31.12.18
Takaukset muiden puolesta   223 1 930 1 459
Takaisinostovastuut   0 0 552
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu     8 398 4 840 7 839
Muut vastuut     78 57 87
YHTEENSÄ     8 699 6 827 9 937

 

3. VARAUKSET (1 000 eur)     Takuuvaraus    
1.1.2019     5 418    
Lisätyt varaukset     428    
Perutut varaukset     -946    
30.6.2019     4 900    
           
           
4. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)     30.6.19 30.6.18  
Osinko per osake 0,80 eur (0,75 eur)     22 400 20 975  
                   

 

5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 eur)   1-6/19 1-6/18
Lisäykset       10 905 11 833
Vähennykset       -64 -439
YHTEENSÄ       10 841 11 394

 

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT   1-6/19 1-6/18
Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)        
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet     2 520 2 293
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet     0 0
Eläkesitoumukset, lakisääteinen eläketurva     346 345
Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset       123 118
             

 

TUNNUSLUVUT     30.6.19 30.6.18 31.12.18
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   9,6 8,4 17,5
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)     11,7 15,3 32,9
% liikevaihdosta     3,7 5,3 5,4
Henkilöstö keskimäärin     1 755 1 601 1 635
Tilauskanta (Me)     361,1 187,0 294,9
Omavaraisuusaste %     51,3 51,1 54,0
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)   0,83 0,68 1,56
Oma pääoma/osake (eur)     7,22 6,23 7,15

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

-----------------------------------------------

Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

--------------------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

--------------------------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä


SAADUT TILAUKSET (Me)
    1-6/19 1-6/18 1-12/18
Ponsse-konserni     391,6 355,7 785,7

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa vuositilinpäätöksessä pois lukien 1.1.2019 käyttöönotettua uutta standardia IFRS 16 ”Vuokrasopimukset”.

Uuden IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” standardin seurauksena konserni kirjasi taseeseen ei purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia vuokrasopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta konserni kirjaa taseeseen vain sellaiset vuokrasopimukset, joiden irtisanomisaika on yli 12 kuukautta eivätkä ne sisällä merkittävää purkuehtoa. Katsauskauden lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat 3,1 miljoonaa euroa, jotka sisältyvät konserni taseen aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet –ryhmään. Vastaavasti konsernitaseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin sisältyy 3,1 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkaa. Katsauskauden tulokseen on kirjattu käyttöoikeusomaisuuserään liittyvää poisto- ja rahoituskulua 1,0 miljoonaa euroa. Rahavirtalaskelman osalta IFRS 16 standardin soveltaminen kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 1,0 meur. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 13. elokuuta 2019

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

 

Dokumentit