Julkaisut

Sisältöjulkaisija

angle-left PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2018
Takaisin

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2018

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2018 KLO 9.00PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2018- Liikevaihto oli 415,9 (Q1-Q3/2017 398,3) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 124,8 (Q3/2017 139,6) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 39,3 (Q1-Q3/2017 46,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 9,5 (11,8).

- Q3 liiketulos oli 9,9 (Q3/2017 18,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,9 (13,3).

- Tulos ennen veroja oli 34,3 (Q1-Q3/2017 40,4) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 21,0 (20,7) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,90 (1,08) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 53,2 (50,2) prosenttia.

- Tilauskanta oli 281,6 (154,2) miljoonaa euroa.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Kuluneella kolmannella vuosineljänneksellä Ponssen tilausvirta nousi kaikkien aikojen ennätykseen. PONSSE-metsäkoneiden kysyntä oli kovalla tasolla nostaen tilauskantamme 281,6 (154,2) miljoonaan euroon. Kysyntä jatkui hyvänä lähes kaikilla markkina-alueillamme.

Uudistuneen tehtaamme ylösajo ajoittui kuluneelle neljännekselle vaikuttaen valmistettavien koneiden lukumäärään. Tehtaan ylösajon vaikutuksesta toimitettujen koneiden määrä oli noin neljänneksen pienempi kuin vertailukaudella. Tuotantolinjojen ylösajon aikana tehtaan kapasiteettia rajoitettiin suunnitelmien mukaisesti ja sitä nostettiin syyskuun loppua kohti. Koneita valmistuu nyt suunnitellusti. Komponenttien saatavuudessa on edelleen haasteita, mutta tilanne on tällä hetkellä Ponssen kannalta suhteellisen normaali. Tehdasinvestointi on merkittävä kehitysaskel sekä tehtaan logistiikan että tuotantojärjestelmän kannalta ja antaa erinomaisen pohjan tulevaisuudellemme.

Tehdasinvestointi ja uuden tuotantojärjestelmän ylösajo vaikuttivat heikentävästi kolmannen neljänneksen liikevaihtoon. Katsauskaudella yhtiön liikevaihto oli 415,9 (398,3) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa oli 4,4 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 124,8 (139,6) miljoonaa euroa. Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 10,6 prosenttia. Huoltopalveluiden ja vaihtokoneiden liikevaihto jatkoivat vahvaa kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 76,6 (75,9) prosenttia.

Katsauskauden liiketulos oli 39,3 (46,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 9,5 (11,8). Liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 9,9 (18,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti oli 7,9 (13,3). Uusien koneiden laskutus jäi vertailukautta alhaisemmaksi vaikuttaen kannattavuuteemme liiketoiminnan kulujen pysyessä normaalilla tasolla. Katsauskauden rahavirta oli 21,0 (20,7) miljoonaa euroa.

Tehtaan investointi on loppusuoralla. Merkittävä osa laiteasennuksista on tehty ja investointi tullaan saattamaan loppuun vuoden viimeisen neljänneksen aikana.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 415,9 (398,3) miljoonaa euroa, joka on 4,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 76,6 (75,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 39,3 (40,0) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,2 (19,1) prosenttia, Venäjä ja Aasia 19,5 (17,7) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 19,4 (22,6) prosenttia sekä muut maat 0,6 (0,6) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 39,3 (46,8) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 9,5 (11,8) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 19,0 (24,8) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 60,7 (57,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 39,6 (35,0) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -5,0 (-6,5) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -4,1 (-5,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 25,1 (30,1) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,90 (1,08) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 356,9 (334,9) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 143,8 (136,8) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 43,1 (43,2) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 17,5 (24,1) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 181,7 (162,0) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 172,1 (152,2) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 70,2 (74,2) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 5 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 82,7 (94,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 52,6 (49,9) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 28,9 (30,8) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 53,2 (50,2) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 21,0 (20,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -23,4 (-25,8) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 575,7 (433,4) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 281,6 (154,2) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 12,4 (10,3) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 3,7 (3,0) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 23,9 (25,9) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Marko Mattilalle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Marko Mattila raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Gary Glendinning (Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) 1.8.2018 alkaen ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 621 (1 498) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 645 (1 525) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2018 oli 1 750 970 kappaletta, joka on 6,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 50,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,15 euroa osakkeelta ja ylin 32,35 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 29,85 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 835,8 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 9.4.2018.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana, mutta työmarkkinatilanne Suomessa voi vaikuttaa toimitettavien koneiden määrään ja yhtiön kannattavuuteen.

Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti aikataulussaan. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, henkilöstön työhyvinvoinnin, tuottavuuden, tuotelaadun ja joustavuuden kehittämiseen. Laajennuksen tuomat lisähyödyt realisoituvat 2018 toisella vuosipuoliskolla.


PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

  IFRSIFRSIFRS
  1-9/181-9/171-12/17
LIIKEVAIHTO415 884398 289576 553
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)8 52317 8507 900
Liiketoiminnan muut tuotot 1 9431 2061 618
Materiaalit ja palvelut -275 244-268 781-375 529
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-60 687-57 088-80 263
Poistot -11 451-9 666-13 112
Liiketoiminnan muut kulut -39 627-34 960-49 734
LIIKETULOS 39 34146 84967 432
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista-654719
Rahoitustuotot ja –kulut -4 991-6 523-9 660
TULOS ENNEN VEROJA34 28540 37357 792
Tuloverot -9 150-10 304-13 021
TILIKAUDEN TULOS 25 13530 06944 771
     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:    
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot651-1 096-941
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ25 78628 97343 830
     
    
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake0,901,081,60
     


 IFRSIFRS 
  7-9/187-9/17 
LIIKEVAIHTO124 816139 628 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)-3 215-4 972 
Liiketoiminnan muut tuotot 951276 
Materiaalit ja palvelut -78 573-85 320 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-17 311-16 652 
Poistot -3 915-3 307 
Liiketoiminnan muut kulut -12 883-11 016 
LIIKETULOS 9 87118 637 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista-6760 
Rahoitustuotot ja –kulut -1 061-944 
TULOS ENNEN VEROJA8 74417 753 
Tuloverot -2 746-4 331 
TILIKAUDEN TULOS 5 99813 422 
     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:    
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot-51-578 
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ5 94712 844 
     
    
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake0,210,48 
     KONSERNITASE (1 000 eur)

 IFRSIFRSIFRS
 30.9.1830.9.1731.12.17
VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet24 83521 42822 975
Liikearvo3 7993 8233 816
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet106 10888 52095 454
Sijoitukset103102103
Osuudet osakkuusyrityksissä557769714
Pitkäaikaiset saamiset8161 559916
Laskennalliset verosaamiset3 8422 5363 538
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ140 059118 737127 516
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus143 807136 841122 302
Myyntisaamiset43 13943 23341 481
Tuloverosaaminen378414413
Muut lyhytaikaiset saamiset11 98711 56310 864
Rahavarat17 53924 07942 596
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ216 850216 131217 656
    
VARAT YHTEENSÄ356 909334 868345 172
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma7 0007 0007 000
Muut rahastot2 4212 4522 452
Muuntoerot3 996-338-183
Omat osakkeet-346-346-346
Kertyneet voittovarat168 624153 221167 923
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA181 694161 990176 846
    
PITKÄAIKAISET VELAT   
Korolliset velat46 77947 85346 126
Laskennalliset verovelat402454823
Muut pitkäaikaiset velat855857
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ47 26648 36547 006
    
LYHYTAIKAISET VELAT   
Korolliset velat23 45326 34122 115
Varaukset5 4235 8265 769
Tilikauden verovelat7481 889 738
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat98 32590 45792 698
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ127 949124 513121 320
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ356 909334 868345 172

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

  IFRSIFRSIFRS
  1-9/181-9/171-12/17
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:    
Tilikauden tulos 25 13530 06944 771
Oikaisut:    
Rahoitustuotot ja –kulut 4 9916 5239 660
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta65-47-19
Poistot 11 4519 66613 112
Tuloverot 9 15010 30413 021
Muut oikaisut 651-2 131-923
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta51 44354 38479 621
     
Käyttöpääoman muutos:    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos-3 200-12 791-10 165
Vaihto-omaisuuden muutos -21 505-18 558-4 018
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos5 3648 50110 572
Pakollisten varausten muutos -346-88-201
Saadut korot 158193240
Maksetut korot -446-534-954
Muut rahoituserät -727102-3 518
Maksetut verot -9 760-10 538-15 030
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 20 98020 67256 549
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-23 948-25 917-37 836
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot585119127
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -23 363-25 798-37 709
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut1 86713 3657 944
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-450-450-900
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut721 1631 082
Pitkäaikaisten saamisten muutos676734520
Maksetut osingot-20 975-16 780-16 780
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -18 810-1 968-8 135
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) -21 194-7 09510 705
     
Rahavarat 1.1. 42 59637 34237 342
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -3 863-6 169-5 451
Rahavarat 30.9./31.12. 17 53924 07942 596
     LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma      
B = Ylikurssi- ja muut rahastot     
C = Muuntoerot      
D = Omat osakkeet     
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä      
 EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
 ABCDEF
OMA PÄÄOMA 1.1.20187 0002 452-183 -346167 923176 846
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu *) -293 528 -3 525-26
OMA PÄÄOMA 1.1.20187 0002 4233 345 -346164 398176 819
Muuntoerot  651  651
Katsauskauden tulos    25 13525 135
Katsauskauden laaja tulos  651 25 13525 786
Muut muutokset -2  6664
Osingonjako    -20 975-20 975
OMA PÄÄOMA 30.9.20187 0002 4213 996-346168 624181 694
       
       
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 7 0002 452758-346139 932149 796
Muuntoerot  -1 096  -1 096
Katsauskauden tulos    30 06930 069
Katsauskauden laaja tulos  -1 096 30 06928 973
Osingonjako    -16 780-16 780
OMA PÄÄOMA 30.9.20177 0002 452-338-346153 221161 990


*) Uuden konsolidointijärjestelmän mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään tilikauden 2018 alusta alkaen kaikki oman pääoman kurssierot Muuntoerot –erässä. Aikaisemmin kertyneiden voittovarojen kurssierot on esitetty voittovarojen sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin raportoituihin tunnuslukuihin.
  30.9.1830.9.1731.12.17
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)  1 2079771 490


2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur) 30.9.1830.9.1731.12.17
Takaukset muiden puolesta  05221 541
Takaisinostovastuut  02 3063 464
Muut vastuut  801918963
YHTEENSÄ  8013 7465 968


3. VARAUKSET (1 000 eur)  Takuuvaraus  
1.1.2018  5 769  
Lisätyt varaukset  436  
Perutut varaukset  -781  
30.9.2018  5 423  


TUNNUSLUVUT  30.9.1830.9.1731.12.17
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 12,410,314,8
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)  23,925,937,8
% liikevaihdosta  5,86,56,6
Henkilöstö keskimäärin  1 6211 4981 508
Tilauskanta (Me)  281,6154,2124,6
Omavaraisuusaste %  53,250,251,9
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,901,081,60
Oma pääoma/osake (eur)  6,495,796,32TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
  1-9/181-9/171-12/17
Ponsse-konserni  575,7433,4582,1Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2017 laaditussa vuositilinpäätöksessä pois lukien 1.1.2018 käyttöönotettuja uusia standardeja IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”.

Konsernin arvio uusien standardien IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”, IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” vaikutuksista on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksessä eikä arvioon ole tullut muutoksia tilikauden aikana.

Konsernissa on käytössä IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” –standardi. Rahoitusvarojen arvonalentumisen osalta sovelletaan odotettuihin luottotappioihin perustuvaa mallia. Tehtyjen selvitysten mukaan uudella standardilla ei ole kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Odotetut luottotappiot kirjataan asiakaskohtaisesti johdon arvioon perustuen etukäteen asetetun kriteeristön mukaisesti.

Uudella IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” -standardilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon tulouttamisen ajankohtaan tai tuloutettavan liikevaihdon määrään eikä siten kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen. Muutoksella oli kuitenkin vähäisiä vaikutuksia liikevaihdon tuloutuksen ajankohtaan sekä sopimukseen perustuviin velkoihin esimerkiksi uusille koneille annettavien takuiden palveluluonteisen osan osalta sekä asiakkaille annettujen optioiden hankkia lisäpalveluita alennuksella osalta. Lisäksi uudella standardilla oli vaikutus tilinpäätökseen uusien liitetietovaatimusten myötä. Standardin käyttöönotossa noudatettiin mukautettua siirtymämenetelmää. Vaikutukset tilikausien vertailukelpoisuuteen sekä raportointikauden tuloslaskelmaan ja taseeseen ovat vähäisiä.

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” vaikutuksista on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksessä eikä arvioon ole tullut muutoksia tilikauden aikana.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


Vieremällä 23. lokakuuta 2018

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.


Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.