Sijoittajat

Ponsse’s interim report for 1 January – 30 September 2019

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

Toimitusjohtaja Juho Nummela (22. lokakuuta 2019)

Maailmantalouden epävarmuudet alkoivat näkyä kuluneella neljänneksellä. Tilausvirta palautui normaalille tasolle erittäin kiivaiden vuosineljännesten jälkeen. Euromääräinen tilauskantamme oli katsauskauden lopussa edelleen vahva 326,4 miljoonaa euroa.

Kaarnakuoriaisen aiheuttamat metsätuhot ovat johtaneet puun ylitarjontaan Euroopassa. Tuhot vaikuttavat maailmanlaajuisiin puu- ja sahatavaravirtoihin sekä raakapuun korjuumääriin Euroopan ulkopuolella. Konetoimitusten määrä Keski-Eurooppaan on hetkellisesti kasvussa. Epävarmuuksista huolimatta metsäkonemarkkinat toimivat kokonaisuutena edelleen hyvin.

Vuoden kolmannella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 148,3 (124,8) miljoonaa euroa ja kasvua vertailukauteen nähden oli merkittävästi. Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, mutta vaihtokonemyynti laski jonkin verran vuoden takaiseen verrattuna. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 77,9 (76,6) prosenttia.


Kuluneella neljänneksellä liikevoitto oli 16,2 (9,9) miljoonaa euroa. Iso ero kannattavuudessa ja liikevaihdossa vertailukauteen verrattuna selittyy pitkälti vuoden takaiseen Vieremän tehtaan investointiin ja siihen liittyneeseen tehtaan kapasiteetin suunniteltuun rajoittamiseen.
Kolmannen neljänneksen liiketulosprosentti oli 10,9 (7,9). Katsauskauden rahavirta oli 14,1 (16,7) miljoonaa euroa. Vaihtokonevaraston arvo nousi jonkin verran vaihtokonemarkkinan rauhoittuessa samalla kun uuskonetoimitusten määrä oli kasvussa.

Uuden Vieremän tehtaamme valmistusmäärät olivat kuluneen neljänneksen aikana edelleen kasvussa ja pitkä tilauskanta mahdollistaa toistaiseksi tehtaan normaalin toiminnan. Markkinoiden epävarmuuksista johtuen yhtiössä on aloitettu kulujen tehostettu kontrolli ja investointien erittäin tarkka harkinta. Pitkällä aikavälillä metsäteollisuuden positiiviset näkymät ovat muuttumattomat.