Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • PONSSE Simulator with 360VR goggels

Simulaattori

Simulaattori 3 näyttöä

PONSSE Simulaattori mahdollistaa koko koneketjun eri työvaiheiden kouluttamisen. Penkki- ja Compact-simulaattoreihin saadan sekä harvesterin että kuormatraktorin aito Opti-ohjausjäjestelmä. Käyttäjä voi työskennellä ja kuljettaa konetta hakkuualueella vapaasti sekä katsella maisemaa eri suunnista. Prosessoidut puut voidaan kuljettaa itse kuormatraktorilla varastolle, oppien näin myös työjäljen arviointi- ja vaikutustyön tuottavuuteen.

Lisävarusteena simulaattoriin on saatavana mm. kolmen näytön järjestelmä, kalibrointimittasakset sekä SimTrainer -koulutuksenhallintajärjestelmä.

LAAJA VALIKOIMA TYÖKALUJA MONIPUOLISEEN KOULUTTAMISEEN

TAITOJEN KOULUTTAMINEN

Koulutuksen tavoitteena on kuljettajan taitojen kehittäminen. Nykyaikaisen metsäkoneen ajaminen vaatii hyvää koordinaatiota sekä kykyä toimia tietojärjestelmien ja tekniikan kanssa. PONSSE Simulaattorissa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että se mahdollistaa harjoitusten laatimisen oppilaan taitotason mukaan. Teemaharjoitukset ovat tiettyyn koulutustavoitteeseen tähdättyjä harjoituksia, joissa toimintoja on esimerkiksi rajoitettu tai koulutuksellisia lisäominaisuuksia on lisätty. Simulaattorin mukana tulee valmis harjoituspaketti, jossa aloitetaan helpoista perustehtävistä ja haastetta lisätään asteittain taitojen karttuessa. Opettaja voi myös itse muokata tai laatia uusia teemaharjoituksia.

PALAUTE

Palautteen antaminen on merkittävä osa koulutustilannetta. Monipuoliset palauteraportit muokattavilla pisteytyksillä auttavat opettajaa monipuolisen ja henkilökohtaisen palautteen antamisessa, jolloin palautteessa pystytään kiinnittämään huomiota oppilaan kehityksen kannalta oleellisiin asioihin. Näin simulaattorin avulla voidaan jo heti opetuksen alkuvaiheessa kouluttaa tehokkaita ja tuottavia metsäkoneen käyttötapoja. Simulaattoriharjoitusten kiinnostavuutta on lisätty tekemällä harjoitteista pelimäisempiä.

HARJOITUSTEN LUOMINEN JA SIIRTÄMINEN

Hyvä harjoitus on suunniteltu siten, että siinä huomioidaan sekä opetustavoitteet että sisältö. PONSSE Simulaattori antaa opettajalle hyvät työkalut luoda ja muokata erityyppisiä harjoitustilanteita kulloisenkin opetustilanteen vaatimusten mukaan. Harjoitusten luominen on mahdollista niin harvesteri-, kuin kuormatraktorisimulaattoreillakin. Työmaiden tallennustoiminnon ansiosta työmaan voi tallentaa halutulla nimellä ja jatkaa tehtyä harjoitusta myöhemmin uudelleen. Harjoitukset voidaan myös siirtää simulaattorilta toiselle. Harvesterisimulaattorilla tehty työmaa voidaan ottaa käyttöön myös pelkän kuormatraktorin sisältävissä simulaattoreissa.

KOULUTUKSEN HALLINTA

Harjoitusten ja suoritusten hallintaan on ohjelmistoon luotu SimTrainer-sovellus, jossa oppilaalle tai oppilasryhmälle luodaan koulutusohjelma haluttuine kursseineen ja voidaan seurata kurssien suorittamista oppilaskohtaisesti. SimTrainer -koulutustenhallinta keskustelee metsäkonesimulaattoreiden kanssa siten, että kouluttaja voi itse rakentaa haluamansa kurssit opetussuunnitelman mukaisesti.

SIMULAATTORI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN

PONSSE Harvesterisimulaattorilla voidaan harjoitella varsinaista hakkuutyötä, suorittaa erilaisia teemaharjoituksia sekä opiskella koneen ohjaus- ja mittausjärjestelmän toimintaa ja käyttämistä. Lisäksi simulaattorilla voidaan vapaasti luoda lisää erilaisia harjoituksia ja siirtää niitä simulaattorista toiseen. PONSSE Kuormatraktorisimulaattorilla käyttäjä pääsee harjoittelemaan todentuntuisestikuormatraktorilla ajoa, kuormausta ja nosturinhallintaa. Kuormatraktorisimulaattorissa teemaharjoituksina voivat olla mm. puominkäyttöharjoitus pisteestä toiseen, kuormaus- ja purkuharjoitukset erilaisista lähtötilanteista sekä todenmukaiset työmaaharjoitukset, joissa mukana voi olla myös työmaan suunnittelu. PONSSE Simulaattori on erinomainen työkalu kuljettajien kouluttamiseen, oli sitten kyseessä peruskoulutus, tuotekoulutus tai säätökoulutus.