Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • opti-lowheader

Raportointi

OptiReport

Metsäkoneen tuotosten raportointi ja seuranta 
OptiReport-raportointiohjelma lukee, tallentaa ja raportoi harvesterin ja kuormatraktorin tuottamia standardimuotoisia tuotos-, tehokkuus- ja työajanajanseurantatietoja. Selkeät raportit ovat analysoitavissa sekä numeerisesti että graafisesti.

Harvesterin tuottamasta mittaustodistuksesta ilmenee hakkuukertymät sekä leimikkokohtaiset puutavaralaji- ja -mittajakaumat, ja kuormatraktorin kuormaustodistuksesta ajetut puutavaramäärät ja kuormat. OptiReportilla voidaan analysoida usean leimikon ja harvesterin kokonaissaantoa, seurata kuljettajien ajankäyttöä ja tuotosta sekä koneen tuotosta, kulutusta, käyttöastetta ja muita konekohtaisia tietoja halutulla ajanjaksolla.

Ohjelman avulla on mahdollista lukea tuotosraporttien, standardimuotoisten PRD- ja PRL-tiedostojen lisäksi myös työajan- ja tehokkuudenseurantaraportteja DRF-tiedostoina. OptiReportiin on koottu kattava valikoima yrityksen, kuljettajien ja koneiden tuottavuuden ja toimivuuden seuraamista ja kehittämistä helpottavia tunnuslukuja. Tällaisia ovat muun muassa koneiden käyttöasteet, työajan jakautuminen eri työvaiheisiin sekä kulutustiedot koneittain ja kuljettajittain.

Monipuolistunut OptiReport raportoi selkeästi ja StanForD-standardin mukaisesti sekä yksinpuin että joukkokäsittelymenetelmällä korjatut puumäärät ja kuormainvaa'an punnitsemat puumäärät.

OptiReport lukee StanForD-standardin mukaisia prd- ja drf-tiedostoja, ja se on myös osa harvesterin Opti-tietojärjestelmää ja kuormatraktorin OptiForwarder-tietojärjestelmää. OptiReport on saatavilla toimistokäyttöön PONSSE OptiOffice1 ja OPtiOffice 2 -paketeissa.