Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • opti-lowheader

Puunkorjuun ohjaus

OptiPlanner

Korjuuohjeiden laadinta
OptiPlanner-ohjelmalla laaditaan metsäkoneen kuljettajalle täsmälliset korjuutyönohjeet. Korjuuohje kattaa kaikki työn kannalta oleelliset tiedot, kuten puunostajan ja -myyjän tiedot, hakkuutavan, suojeltavat ja varottavat kohteet, teiden kunnon sekä hakattavat tavaralajit. Ennen metsäkoneelle lähetystä korjuuohjeisiin sisällytetään myös apteerausta ohjaava tiedosto. OptiPlanner-ohjelmasta on suora linkki OptiComm-tiedonsiirto-ohjelmaan. OptiPlanner ohjelmiston avulla leimikon tunnistetiedot siirtyvät suoraan helposti harvesterin tekoalueen aloitukseen, ja näin vältetään mahdolliset kirjausvirheet tekoalueen aloitusvaiheessa. OptiPlannerilla tehdyt korjuu ohjeet ovat luettavissa harvesterissa OptiPlanViewer -sovelluksella.

OptiComm

Tiedonsiirto
OptiComm-tiedonsiirtotyökalu soveltuu erityisesti hakkuutyötä koskevien tiedostojen lähettämiseen sähköpostilla metsäkoneesta toimistolle ja päinvastoin. OptiComm lajittelee vastaanotetut tiedot automaattisesti oikeisiin hakemistoihin ja liittää lähetettävät tiedostot valmiisiin viestipohjiin. Pitkälle automatisoitu sähköpostiliikenne nopeuttaa ja helpottaa metsäkoneen ja toimiston välistä tiedonkulkua. Esimerkiksi tekoalueen mittaustodistusten ja tuottavuustiedostojen lähtettäminen metsäkoneesta on vaivatonta OptiCommin vakioviesteillä. Vastaavasti toimistopäässä sovellus lajittelee vastaanotettavat tiedostot automaattisesti haluttuihin kansioihin (esimerkiksi OptiReport-raportointia varten). 

OptiPlanViewer

Korjuuohjeiden vastaanotto ja katselu
OptiPlan Viewer on havainnollinen ja helppokäyttöinen korjuuohjeiden lukuohjelma. Harvesterinkuljettaja vastaanottaa uudet korjuuohjeet nopeasti, ja ohjelmasta on suora linkki OptiComm-tiedonsiirto-ohjelmaan. OptiPlan Viewerin välityksellä kuljettaja saa hakkuutyön kannalta oleelliset tiedot käyttöönsä ennen työmaan aloitusta. Leimikon tunnistetiedot linkittyvät Opti4G-tietojärjestelmässä suoraan tekoalueen luontiin, mikä nopeuttaa leimikon aloitusta ja varmistaa jatkossa tunnistetietojen oikeellisuuden hakkuun tuotostietojen raportoinnissa. Ohjelmasta voidaan tarvittaessa lähettää kuittausviesti korjuuohjeen lähettäjälle, millä varmistetaan molemminpuolinen tiedonkulku.