Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • opti-lowheader

Apteeraus

OptiEditor

Apteerauksen ohjaustiedosto
OptiEditor-ohjelmalla harvesterille laaditaan standardinmukainen apteerausta ohjaava tiedosto, johon määritellään puulajit, halutut puutavaralajit ja mitat, tukkijakaumat sekä värimerkintätaulukot. OptiEditorin avulla optimoidaan metsänomistajan ja tuotantolaitoksen tavoitteet; Opti-ohjelmistojen avulla tukkiosa voidaan hyödyntää maksimaalisesti, ja metsästä saadaan paras mahdollinen arvo.

OptiEditor lukee ja muodostaa StanForD-standardin mukaisia apteeraustiedostoja, ja se on osa harvesterin Opti-tietojärjestelmää.

Apteeraustiedosto on helposti välitettävissä metsäkoneeseen OptiPlanner -ohjelmalla tehtyjen korjuuohjeiden mukana.

OptiSimu

Apteerausohjauksen simulointi
OptiSimu-ohjelma varmistaa, että apteerauksen ohjaustiedosto toimii virheettömästi ennen kuin se toimitetaan harvesterille. Leimikko voidaan ohjelman avulla hakata virtuaalisesti käyttämällä hakkuiden yhteydessä kerättyjä runkoaineistoja. Näin on mahdollista tarkastella sekä tavoitteiden toteutumista että ohjaustiedostoon tehtyjen muutosten vaikutuksia saantoon ja tukkijakaumaan. Tulosten perusteella saadaan optimoitua kullekin leimikolle parhaiten toimiva apteeraustiedosto ja parannettua samalla hakkuun tulosta ja raaka-aineen laatua.

OptiStem

Runkoaineiston analysointi
OptiStem-ohjelmalla analysoidaan hakkuutyössä kerättyä runkoaineistoa, jolloin voidaan valita ja muokata kuhunkin hakkuutyömaahan parhaiten soveltuva leimikko OptiSimu-apteeraussimulointia varten. OptiStem lukee StanForD-standardin mukaisia stm-tiedostoja, joista voidaan myös tehdä poimintoja rungon koon mukaan tai liittää useampia stm-tiedostoja simuloitavaan aineistoon.

OptiEditor, OptiSimu, OptiStem ja OptiReport on saatavilla PONSSE OptiOffice 2 -paketissa.