Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • opti-lowheader

Puunkorjuun ohjaus- ja seurantajärjestelmät

Ponssen monipuolinen Opti -ohjelmistotuoteperhe tehostaa puunhankinta, puunkorjuu- ja logistiikkatietojen suunnittelua ja hallintaa puunhankintaketjun sisällä.

Apteeraus

OptiEditor-ohjelmalla harvesterille laaditaan standardinmukainen apteerausta ohjaava tiedosto, johon määritellään puulajit, halutut puutavaralajit ja mitat, tukkijakaumat sekä värimerkintätaulukot. OptiSimu-ohjelma varmistaa, että apteerauksen ohjaustiedosto toimii virheettömästi ennen kuin se toimitetaan harvesterille. OptiStem-ohjelmalla analysoidaan hakkuutyössä kerättyä runkoaineistoa, jolloin voidaan valita ja muokata kuhunkin hakkuutyömaahan parhaiten soveltuva leimikko OptiSimu-apteeraussimulointia varten.

Lue lisää

Raportointi

OptiReport-raportointiohjelma lukee, tallentaa ja raportoi harvesterin ja kuormatraktorin tuottamia standardimuotoisia tuotos-, tehokkuus- ja työajanajanseurantatietoja. Selkeät raportit on analysoitavissa sekä numeerisesti että graafisesti.

Lue lisää

Puunkorjuun ohjaus

OptiPlanner-ohjelmalla laaditaan metsäkoneen kuljettajalle täsmälliset korjuutyönohjeet. OptiComm-tiedonsiirtotyökalu soveltuu erityisesti hakkuutyötä koskevien tiedostojen lähettämiseen sähköpostilla metsäkoneesta toimistolle ja päinvastoin.

Lue lisää