Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • opti-lowheader

Kuormatraktorijärjestelmät

Ponsse OptiControl

Kuormatraktorin hallinta ja tarkkuus uudella tasolla

PONSSE-metsäkoneiden huippusuorituskyvyn perustana on kuormatraktorin perusjärjestelmä OptiControl ja elektronisesti ohjattu dieselmoottori. OptiControlin avulla koneen hallinta helpottuu, kun kuormain, kahvat ja näppäimet, ajovoimansiirto sekä dieselmoottori toimivat yhtenä helppokäyttöisenä kokonaisuutena.

Ponsse Ecodrive

Ponsse panostaa koneiden tehokkaan ja taloudellisen käytön kehittämiseen sekä teknologian että käyttäjien tasolla.

PONSSE EcoDrive on metsäkoneen sovellus, joka antaa kuljettajalle helposti ymmärrettävää ja hyödynnettävää tietoa koneen käytöstä. Se seuraa koneen ohjausjärjestelmän kautta koneen kuormitusta ja polttoaineen kulutusta toimintokohtaisesti, esimerkiksi kuormaimen käyttöä kuormatessa ja purkaessa sekä ajoa tyhjänä tai kuormattuna. Järjestelmä kertoo reaaliaikaisesti, ovatko kuljettajan työskentelytavat ja koneen säädöt taloudellisia ja tehokkaita. EcoDriven avulla voidaan kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin työskentelyn kehittämiseksi. Reaaliaikainen tietojen raportointi näyttää muutoksen vaikutuksen tunnuslukuihin, jos esim. kuljettaja tekee merkittävän muutoksen työskentelytapaansa tai vaikkapa korjuuolosuhteet vaihtuvat. EcoDrive on oiva väline myös tukemaan metsässä tapahtuvaa kuljettaja- ja koneensäätökoulutusta.

OptiForwarder

Opti-PC:llä puunhankinta sukkelasti sujumaan

PONSSE-kuormatraktorit voidaan liittää saumattomasti puunhankinnan hallintajärjestelmään suorituskykyisellä Opti-PC-järjestelmällä ja OptiForwarder-ohjelmistolla. Näin lähikuljetuksen suunnittelu ja toteutus sekä tienvarsivarastojen tilanneseuranta on lähes reaaliaikaista. Ohjelmisto sisältää OptiControl-koneenhallintajärjestelmän kuljettajaprofiileineen, kuljettajakohtaisen OptiProgressControl -tuottavuudenseurannan sekä tiedonsiirto- ja raportointiohjelmat. Järjestelmään on mahdollista liittää GPS-paikannuksella varustettu karttaohjelma ja tiedonsiirtosovellus. Lisäominaisuutena saatava OptiMap2-karttaohjelma on monipuolinen, metsäkonekäyttöön suunniteltu karttapaikannusohjelma, joka tukee kattavaa Opti4G-tietojärjestelmää. Kuormatraktorityön suunnittelussa OptiMap2 näyttää harvesterin kulkeman ajouran ja uralle hakattujen tavaralajien määrät ja harvesterin sijainnin sen prosessoidessa kunkin kasan.

Ponsse LoadOptimizer

Kuormat kohdilleen vaa’alla

Kuormatraktoriin on saatavilla lisävarusteena PONSSE LoadOptimizer -kuormainvaaka. Vaaka punnitsee ja raportoi työskentelyn aikana tienvarteen ajetut puutavaralajit kuljettajittain ja kuormittain. Automaattiseen satunnaisotantapunnitukseen perustuva kalibrointimenetelmä on kehitetty helpottamaan puutavaran mittaustarkkuuden seurantaa kuljettajan työskentelyn aikana. PONSSE LoadOptimizer tuottaa StanForD-standardin mukaisia PRL- ja FPR-tiedostoja, joita voi hyödyntää metsäyhtiötiedonsiirrossa. OptiReport -raportointisovelluksessa voi nähdä sekä kuormaustodistukset että OptiProgressControlin tuottamat kuljettajakohtaiset työaika- ja tuottavuustiedot.