Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • Bioenergy

Energiapuun korjuukalusto

PONSSE_Fox_H6_multistemming_8

PONSSE Fox sekä PONSSE Wisent varustettuina sopivilla lisävarusteilla tarjoavat ratkaisun yhdistettyyn aines- ja energiapuunkorjuuseen.  Koneketjuksi sopii ketterä Fox -harvesteri, johon on asennettuna H6 -harvesteripää joukkokäsittelytoiminnalla, sekä Wisent 10w-kuormatraktori LoadOptimizer kuormainvaa’alla varustettuna. On myös varteenotettava vaihtoehto käyttää PONSSE Dual yhdistelmäkonetta, jolloin puunkorjuu hoituu yhdellä koneella. Myös kuormatraktorin 10-pyörävarustus ja PONSSE LoadOptimizer -kuormainvaaka ovat tunnetusti toimivaa tekniikkaa.

Yksinpuin hakatut puut mitataan normaalisti hakkuukoneen mittalaitteella. Karsittu ja karsimaton joukkokäsitelty puutavara mitataan kuormainvaa’alla silloin, kun kuorma puretaan varastolla. Mittausosapuolet ovat jo sopineet käytettävistä muuntoluvuista, jos tonnit halutaan muuttaa kuutiometreiksi. Mikäli karsimattoman kokopuun korjuumäärä on merkittävän suuri tai koneella kuljetetaan myös runsaasti oksakuormia, voidaan kuormatraktorissa käyttää muuttuvaa kuormatilaa, jolla kuljetuskapasiteettia saadaan huomattavasti kohotettua.

Ponssen 10w kuormatraktori ja uudet muuttuvat kuormatilat soveltuvat tähän korjuuketjuun kuin nakutettu. Myös kuljetuksen osalta kaikki korjuukohteet ovat metsätalouden piirissä, ja metsäkuljetuksen voi organisoida tehokkaasti kaikkien aines- ja energiapuujakeiden osalta.