Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • Bioenergy

Joukkokäsittely

PONSSE_Fox_H6_multistemming_11

Harvesteripäiden joukkokäsittelyominaisuus on ratkaisu vajaakarsitun tai karsimattoman kuitupuun sekä energiapuun tuottavaan korjuuseen.

Valikoima on kattava: kaikki eri kokoluokkien normaalit PONSSE harvesteripäät soveltuvat joukkokäsittelyyn joko sellaisenaan tai haluttaessa vähäisillä lisävarusteilla.

Joukkokäsittely toiminta

Joukkokäsittelytoiminnon avulla aines- ja energiapuu korjataan samanaikaisesti, jolloin saanto kasvaa. Kaikki nykyaikaiset PONSSE harvesteripäämallit voidaan valjastaa joukkokäsittelyyn jopa ilman mekaanisia muutoksia. Kun leimikolta on tavoitteena korjata joukkokäsittelyllä karsittua puuta, nipun käsittelyä ja syöttöä on mahdollista tehostaa uusilla syöttörullaratkaisuilla. Ratkaisu toimii hyvin myös normaalissa ainespuuhakkuussa.

PONSSE harvesteripäillä joukkokäsittely tapahtuu karsimaterien ja syöttörullien ohjaustoiminnolla: tartuttaessa uuteen runkoon syöttörullat pitävät kiinni harvesteripäässä olevia runkoja samalla, kun terät tarttuvat uuteen puuhun. Tämän jälkeen rullat avautuvat, tarttuvat uuteen runkoon ja uusi runko sahataan poikki. Kuljettaja voi ohjata kaikkia keräilytoimintoja yhden napin painalluksella. Lopuksi nippu kasataan kokopuuna tai karsitaan syöttämällä nippu harvesteripään läpi tarpeesta riippuen.

Harvesteripään koko valitaan käsiteltävän puuston koon mukaisesti. Suuremmalla aukeamalla varustettu, vahva harvesteripää jaksaa luonnollisesti paremmin kannatella järeämpiä joukkokäsiteltäviä runkoja. Rungon koon pienentyessä voidaan käyttää pienempiä ja kevyempiä harvesteripäitä. Puutavaran mittausta varten suositellaan kuormatraktoriin kuormainvaakaa.