Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • Bioenergy

Bioenergy

Energiapuun taloudellinen korjuu vaatii tehokkaat ja tuottavat menetelmät. PONSSE Bioenergia -tuotteet tekevät energia- ja pienpuun korjuusta joustavaa ja tehokasta. Energiapuu voidaan korjata samanaikaisesti ainespuun kanssa, hakata erikseen tai tarpeen vaatiessa siirtää korjuukalusto puhtaasti ainespuun korjuuseen.

PONSSE_LoadOptimizer_2

Puutavaran painonmittaus: PONSSE LoadOptimizer.

Kuormainvaaka

PONSSE LoadOptimizer -kuormainvaaka on ratkaisu kuormapainojen mittaukseen. Se punnitsee, erittelee, tallentaa ja hallinnoi kuorman tiedot automaattisesti työn ohessa.

Lue lisää

PONSSE_Fox_H6_multistemming_11

Tehokasta teknologiaa pieniläpimittaisen puun korjuuseen.

Joukkokäsittely

Harvesteripäiden joukkokäsittelyominaisuus on ratkaisu vajaakarsitun tai karsimattoman kuitupuun sekä energiapuun tuottavaan korjuuseen.

Lue lisää

Variable load areas

Joustavuutta aines- ja energiapuun kuljetukseen.

Muuttuvat kuormatilat

Ponssen mekaanisesti tai hydraulisesti muuttuvat kuormatilat mahdollistavat kuormatilan hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää

Korjuukalusto

PONSSE Fox sekä PONSSE Wisent varustettuina sopivilla lisävarusteilla tarjoavat ratkaisun yhdistettyyn aines- ja energiapuunkorjuuseen.

Lue lisää