Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_4

9.10.2017

PONSSE PARANTAA ARVIOTAAN 2017 LIIKEVOITON KEHITYKSESTÄ

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.10.2017

PONSSE PARANTAA ARVIOTAAN 2017 LIIKEVOITON KEHITYKSESTÄ

Hyvän alkuvuoden ja erittäin vahvan kolmannen neljänneksen ansiosta
Ponsse-konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 hieman
parempi kuin 2016. 

Aiempi ohjaus totesi konsernin vuoden 2017 euromääräisen liikevoiton olevan
samalla tasolla kuin vuonna 2016. 

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet
huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne
on jatkunut erityisen suotuisana ja PONSSE-metsäkoneiden kysyntä on loppuvuotta
kohden ollut ennakoitua parempaa. Markkina-alueista varsinkin Venäjä on
erinomaisessa vauhdissa. Myös USA:n, Pohjoismaiden ja Keski-Euroopassa Saksan
ja Ranskan markkinoiden tilanne on hyvä. 


Vieremällä 9. lokakuuta 2017


PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti. 

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.