Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_4

Omistajarekisteri

Osakepääoma ja osakkaat
Ponsse Oyj:n voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on 3 000 000 euroa ja enimmäispääoma 12 000 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 7 000 000 euroa ja se jakaantuu 28 000 000 kappaleeseen 0,25 euron nimellisarvoisia osakkeita. Osakkeet ovat kaikki samanlajisia ja kukin osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä äänellä ja antaa saman oikeuden osinkoon. Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Ponsse Oyj:llä ei ole liikkeellä vaihtovelkakirja- eikä optiolainoja.